Navigation überspringen
 

Stavebnictví a stavba silnic

Vysoce výkonná energie pro stavebnictví
 
Od vysušování staveb přes odmrazování násypného materiálu a strojů až k vytápění pracoviště: Coby dobře manipulovatelný zdroj energie v místě pracoviště se plyn společnosti Westfalen vyznačuje vysokou efektivitou a hospodárností. Větší množství kapalného plynu lze dodávat bez problémů prostřednictvím zařízení s lahvemi.
 
Nepostradatelný při stavbě silnic
 
Při stavbě silnic si topný plyn společnosti Westfalen například nelze odmyslet při zpracování živice, ale také při nanášení silničního značení - perfektní mobilní energie.