Navigation überspringen
 

Plynné směsi

Zvláštní aplikace jako kalibrace měřicích přístrojů nebo také vědecké experimenty vyžadují přesně připravené směsi plynů. Westfalen nabízí řadu standardizovaných plynných směsí:

Standardizované skladované plynné směsi (soubor PDF)
 
Navíc se plynné směsi mohou vyrábět podle individuální specifikace zákazníka. K dispozici k tomuto účelu je téměř 180 jednotlivých komponentů.
 
Zkušební plynné komponenty k výrobě plynných směsí dle přání zákazníka (soubor PDF)

K výrobě plynných směsí se používají hlavně dvě metody, a sice manometrické a gravimetrické plnění. Bezvadná kvalita takto vyrobených plynných směsí se dokládá v rámci závěrečné analýzy a výsledky se dokumentují v certifikátu o provedené analýze.

Manometrická metoda

Manometrická metoda

U této metody se vypočítává složení plynné směsi z příslušných tlaků jednotlivých komponentů.


 

Gravimetrická metoda

Zde se plní složky směsi do nádob pod vysokým tlakem, a sice na váze dle požadavků normy DIN ISO 6142 s přesností na miligramy.


 

Kontrola jakosti

Analýza plynných směsí se provádí dle požadavků normy DIN ISO 6143. Výsledky se dokumentují v certifikátu o provedené analýze dle normy DIN ISO 6141. Certifikát obsahuje všechny údaje o požadavcích na přesnost výroby, analýze a standardních odchylkách.


 

Rovněž lze doložit odkaz na mezinárodní normy. Centrum pro zvláštní plyny společnosti Westfalen splňuje všeobecné požadavky "akreditované zkušební a kalibrační laboratoře".