Navigation überspringen
 

Nejčistší plyny

Vzdušné plyny argon, kyslík a dusík vyrábíme v nejmodernějších zařízení pro rozklad vzduchu se stupněm čistoty až 99,9999 objemových procent.

Ve stejné čistotě můžeme dodat i vodík a helium. Poslední uvedené plníme sami do kontejnerů ISO, v tekuté i plynné formě, v našem zařízení na plnění helia.

Ne všechny plyny lze při ekonomicky přijatelných nákladech upravit k hranici absolutní čistoty. Navíc jsou k tomu na základě chemicky-fyzikálních vlastností některých látek stanoveny přirozené hranice.

Program nejčistších plynů společnosti Westfalen se orientuje však vždy na příslušné dosažitelné optimum a otevírá tak proto veškeré možnosti.