Navigation überspringen
 

Izotopy/Směsi izotopů

Všechno je možné
 
Speciální oblastí v rámci nejčistších plynů a plynných směsí jsou stabilní plynné izotopy a jejich směsi.

Izotopy označují druh atomového jádra - takzvané nuklidy - se stejným atomovým číslem, ale rozdílným hmotnostním číslem.

Téměř každý přirozeně se vyskytující prvek disponuje alespoň jedním stabilním izotopem. Zbývající nuklidy jsou nestabilní a časem se rozpadají.

Směsi izotopů se dle požadavku vyrábí gravimetricky. Správné složení se kontroluje hmotnostní spektrometrií. Izotopy a směsi izotopů obdržíte v hliníkových tlakových nádobách a malých lahvích Alumini®, jakož i ve vysokotlakých nádobách s jmenovitým objemem mezi dvěma a 50 litry.