Navigation überspringen
 

Zvláštní plyny

Plyny pro zvláštní nároky

Centrum pro zvláštní plyny společnosti Westfalen je zaměřeno na nejvyšší přesnost, celkový výrobní proces podléhá přísným jakostním směrnicím a je zapojen do našeho certifikovaného systému kvality dle DIN EN ISO 9001.
 
Navíc je centrum pro zvláštní plyny akreditováno německým akreditačním ústavem (DAkks) jako zkušební a kalibrační laboratoř dle DIN EN ISO 17025.

Paleta výrobků společnosti Westfalen reprezentuje celou rozmanitost zvláštních plynů: Základ tvoří více než 100 nejčistších plynů a standardizovaných plynných směsí. Z více než 180 jednotlivých komponentů lze vyrobit plynné směsi dle individuálních požadavků.

 

U pojmu zvláštní plyny rozlišujeme následující kategorie:
nejčistší plyny
plynné směsi
izotopy / směsi izotopů
plyny v malých nádobách (Alumini®)