Navigation überspringen
 

Stacionární zásobovací zařízení

Zásobování plynem na klíč
 
Již od měsíční spotřeby ve výši 500 m³ kyslíku, dusíku nebo argonu resp. 500 kg oxidu uhličitého lze doporučit použití stacionárního zásobovacího zařízení. Společnost Westfalen Vám takové zařízení připraví "na klíč".
 
Mluvte s námi! Rádi Vám navrhneme společně ideální řešení pro Vás.

 

 

 

Možnosti zásobování

Plyn v láhvích

od malého balení až po balík

Ať už jednolitrové tlakové dózy na provozní a referenční plyny, malé nebo ocelové láhve: společnost Westfalen Vám může nabídnout k dispozici více než 30 různých typů láhví.

Jednolitrová tlaková dóza

S hmotností 200 gramů a výškou 240 milimetrů: Provozní a referenční plyny pro analytickou laboratoř jsou k dispozici v tomto snadno manipulovatelném obalu kdykoliv. Díky variabilně vyměnitelným odběrným armaturám jsou tlakové dózy navíc vysoce flexibilní. Ty se hodí pro všechny měřicí přístroje s provozním tlakem nižším než 10 barů.

Malá láhev

Pro měřicí přístroje s provozním tlakem vyšším než 10 barů je malá láhev Westfalen ideální. Při tlaku plnění 200 barů pojme až 100 litrů plynu. Kompatibilní s obvyklými armaturami a přípoji, robustní a s dlouhou životností, je v mnoha případech ideálním balením pro nejčistší plyny a plynné směsi.

Typ lahví 10 a 50

Většina průmyslových a speciálních plynů, jakož i svařovací, řezací a laserové plyny se standardně plní do typů lahví 10 a 50. U některých zvlášních, jakož i lékařských plynů se však najdou i speciální velikosti. Chladiva plníme převážně do lahví 12,3 a 61 litrů.
 
Jednotlivě, do řady nebo ve svazku

Dle potřeby lze naše ocelové láhve využívat jednotlivě, spínat do řady nebo používat jako svazek. Při zásobování formou svazku lahví se spojí více lahví prostřednictvím propojení vysokotlakým potrubím, což umožňuje dlouhodobější odběr plynu. Svazky lahví společnosti Westfalen se obvykle skládají z dvanácti lahvích à 50 litrů.


 

Svazek

Seskupená síla: svazek lahví
 
Pokud Vaše potřeby přesahují smysluplné a hospodárné zásobování po jednotlivých lahvích, pak se používají svazky lahví: Více lahví spojených vzájemně vysokotlakým potrubím umožňuje dlouhodobější odběr plynu: Odpadá neustálá výměna jednotlivých lahví. Svazek lahví od společnosti Westfalen se skládá obvykle z dvanácti lahví à 50 litrů. I svazky lze - podobně jako jednotlivé láhve - připojit k baterii.


 

Stacionární nádrže

S objemem zásobníku mezi 2 000 a 78 000 litry zajišťují naše stacionární nádrže kdykoliv disponibilitu hluboko zchlazených plynů argon, kyslík a dusík, jakož i oxid uhličitý. Pokud by byla Vaše potřeba vyšší, realizujeme samozřejmě i systémy pro větší kapacity.
 
Odběr plynu v kapalné nebo plynné podobě
 
Maximálně přípustný provozní tlak těchto zařízení činí pro argon, kyslík a dusík 37 barů a pro oxid uhličitý až 80 barů. Odběr plynu probíhá v kapalné či plynné formě. Při odběru v plynné formě je za nádrží zapojen výparník (tepelný výměník), který lze provozovat dle typu (výparník vodní lázně, vlhké páry, elektrovýparník nebo vzdušný výparník) s externím zdrojem energie nebo bez něj. K dispozici jsou jednotky výparníku v provedení od 35 do 8 000 kubických metrů/hodinu. Použít však lze i zvláštní velikosti.


 

Zařízení na směsi

Dobrý mix: zařízení na plynné směsi
 
Určité aplikace, například ve svařovací technice nebo při tepelném zpracování kovů, vyžadují větší množství vícesložkových plynů. K těmto účelům poskytujeme směšovací zařízení s kapacitou od 50 do 300 normovaných kubických metrů za hodinu. Přesně regulovatelné směšovače plynů produkují reprodukovatelné sloučeniny v konstantně vysoké kvalitě. To zajišťuje i u nákladných průmyslových procesů konstantní výrobní podmínky.
 
 
Potřebné plynné směsi se vyrábí přímo na místě pomocí směšovacích stanic.


 

Systém dálkového přenosu dat Datafer®

Zajištěné zásobování technickými plyny má pro mnoho firem hlavní význam. Systém Datafer® společnosti Westfalen spolehlivě vylučuje přerušení zásobovacího řetězce. Kontroluje prostřednictvím dálkového přenosu dat stav naplnění a provozní status, na přání i u svazku lahví a lahvových baterií.
 
Datafer® optimalizuje Vaše pravidelné zásobování technickými plyny - i u silných výkyvů ve spotřebě. Předchází provozním poruchám vlivem prostojů, šetří čas a náklady díky lepšímu využití materiálu a výrazně menším personálním nákladům. Předpokládané technické poruchy zásobovacího zařízení je možné včas rozpoznat a okamžitě odstranit. Všechno ve všem: enormě efektivní, mile jednoduché.