Navigation überspringen
 

Mobilní zásobovací systémy

Všude pro všechno zde: Mobilní systémy pro zásobování plynem
 
Westfalen vyvinul společně s renomovanými výrobci těchto přístrojů speciální systémy pro speciální a flexibilní použití. Malá a střední množství hluboce zchlazených zkapalněných plynů lze díky těmto mobilním zásobovacím zařízením dodat v optimálním poměru nákladů a přínosů. Obzvláště pro časově omezené využití se systémy společnosti Westfalen ideálně hodí. K inertizaci? K revizi? K překlenovacímu zásobování? Ať už kdekoliv a pro cokoliv: Mobilní zásobovací jednotky společnosti Westfalen jsou k dispozici kdekoliv a pro cokoliv.

 

Možnosti zásobování

Mobilní zplynovač zastudena MCC 7000

Mobilní zplynovač zastudena (Mobile Cold Converter) MCC 7000 je mobilní nádobou pro přepravu a skladování kapalného argonu, oxidu uhličitého, kyslíku a dusíku. Systém se skládá z nasazovací nádrže se dvěma za sebou zapojenými výparníky pro daný produkt (s jmenovitým výkonem každého 200 m3/h) na jedné výměnné  polici.
 
Hluboce zchlazený zkapalněný plyn může být upraven volitelně z obou výparníků současně nebo i jednotlivě na teplotu přibližující se té prostorové. Podle produktu a podmínek aplikace činí kapacita MCC 7000 mezi 3 700 a 5 600 kubickými metry.


 

Mobilní atmosférický výparník MAV 1180

Mobilní atmosférický výparník MAV 1180 je jednou jednotkou na argon, oxid dusný, oxid uhličitý, kyslík nebo dusík. Oba výparníky mají jednotlivý jmenovitý výkon 590 kubických metrů za hodinu a mohou být v případě potřeby provozovány současně s dvěma různými produkty. Rychlé propojení umožňuje rychlé uvedení do provozu v místě použití. Také montáž potrubního vedení se zařízením pro redukci tlaku a bezpečnostní skupinou je hotová ve velmi krátké době. Pro inertizaci se mohou dokonce připojovat hadice typu C.
 
 
Flexibilní tým pro mobilní použití: Mobilní atmosférický výparník MAV 1180 (vpravo) s MCC 7000 coby zásobovací jednotkou.


 

Mobilní výparník Transinert 5000

Přepravy schopná inertizační jednotka Transinert 5000 je externě zahřívaný výparník na argon, kyslík a dusík. Vypařování a ohřev se konají ve výparníku s cirkulující vodní lázní. Elektrický zdroj energie pohonných a řídících prvků probíhá přes síť nebo vlastní nouzový agregát jako zdroj energie. Systém pracuje plně automaticky; jelikož nedochází k námraze, je možný i kontinuální provoz po delší časový úsek bez regenerační fáze.
 
 
Maximální průtok 8 000 normovaných kubických metrů za hodinu: Transinert si poradí, jedno kde a s čím. Coby jednotky zásobníku mohou posloužit stacionární zařízení nebo - jako zde kryo kontejner - mobilní systémy


 

Kryo kontejnery

Pro velké množství kapaliny: Kryo kontejnery
 
Až 14 350 kubických metrů hluboce zchlazeného zkapalněného plynu pojme kryo kontejner - super izolovaná nádoba na argon, kyslík a dusík. I ten může být použit jako skladovací nebo přepravní nádrž. Zásobovací jednotka je instalována na rámu kontejneru a odpovídá konstrukcí MCC 7000.
 
Kryo kontejner má velkou kapacitu objemu. V pozadí: dva zapojené MAV 1180

 

 


 

Mobilní vysokotlaké čerpadlo

Plná síla: Mobilní vysokotlaké čerpadlo společnosti Westfalen umožňuje jednoduché a flexibilní vysokotlaké zásobování plynem. Systém se skládá z výkonného pístového čerpadla s vedlejším agregátem a připojeným příslušenstvím, vysokotlakým výparníkem, plynovým dohřevem, jakož i řídící jednotkou pro kontrolu čerpadla a regulací. Coby napájecí jednotky pro mobilní vysokotlaká čerpadla se mohou použít jak stacionární zásobníky tak i mobilní systémy. Zařízení je registrováno pro provoz s argonem a dusíkem.
 
Plynule regulovatelné až do 200 barů: Mobilní vysokotlaké čerpadlo společnosti Westfalen zde v použití při zkoušce těsnosti.