Navigation überspringen
 

Tepelné zpracování

U obrobků by mělo prostřednictvím tepelného zpracování dojít k cílené změně vlastností materiálu tak, aby tyto mohly být použity k dalšímu zpracování nebo k dalšímu využití. Ovlivněna je nejvíce tvrdost, tvárnost a změny ve struktuře v důsledku působení teploty a času.

Ochranné plynné atmosféry účinkují jako ochrana při opětovném nauhličení a oduhličení nebo při nitridaci obrobků. Další oblastí aplikace je žíhání a pájení pod ochranou inertních nebo reaktivních plynů. Ochrannou atmosféru lze využívat a nastavovat individuálně pro každý případ použití.

 

Tepelná úprava s Tempronem®

Vytváří perfektní atmosféru pro cílený vliv na vlastnosti materiálu. Zvyšují tak hospodárnost a kvalitu. Umožňují přesnou reprodukovatelnost. Nabízí jistotu: Postupy za použití Tempronu® společnosti Westfalen dosahují při tepelném zpracování kovů obdivuhodných výsledků.


 

Systém analýzy pro tepelné zpracování

Význam tepelného zpracování za použití regulované plynné atmosféry je stále větší. Přitom je pro bezvadnou kvalitu produktu nepostradatelná optimální atmosféra v peci, nezávisle na zvoleném postupu tepelného zpracování.
 
Společnost Westfalen sestavila systém analýzy speciálně pro tepelné zpracování. To umožňuje přesně analyzovat a optimalizovat atmosféru v peci u všech pecí používaných při tepelném zpracování dle konkrétní potřeby.

 


 

Tempron® HR do pece

Vodík se rovná vícenásobnému použití (= vícenásobné použití): Tato myšlenka přenáší efektivním způsobem novou metodu Tempron® HR společnosti Westfalen do praxe. Neboť to umožňuje opětovnou úpravu vodíku coby ochranné nebo reakční plynné složky pro atmosféru v peci.