Navigation überspringen
 

Technika nízkých teplot

Kryo kondenzace
 
Zpětné získávání cenných prchavých organických sloučenin je důležitým aspektem při plnění ustanovení vztahujících se k ochraně životního prostředí při čištění odpadních plynů. Při kryo kondenzaci tekutým dusíkem lze zpětně získávat na základě velmi nízkých teplot rozpouštědla. To by nebylo možné s původními chladivy.

Pro každý problém týkající se odpadních plynů nabízí společnost Westfalen řešení šité na míru.
 
Kryogenní mražení kapalin v potrubí
 
Často je u potrubních rozvodů přepravujících kapaliny nezbytná výměna vadných ventilů, kolen atd. To vyžaduje, aby zařízení bylo odstaveno nebo aby byl provoz minimálně na delší dobu přerušen, přičemž se odstraňují celé potrubní sítě. Prostřednictvím kontrolovaného mražení kapaliny v potrubí pomocí tekutého dusíku jsme schopni v určitém úseku vytvořit ledové špunty, které snižují nutnost vyprazdňovat potrubí mimo poškozenou či napojovanou část. Tato technika představuje rychlou a nákladově úspornou metodu pro téměř všechny obsahy v potrubí.

Kryogenní hlazení gumy
 
Elastické tvarovky (např. ze silikonu, polyuretanu nebo gumy) se vyrábí ve vstřikovacích formách, u kterých i přes technický pokrok nelze zamezit vzniku hran. Tyto díly je tedy třeba následně hran zbavit. Nejefektivnější metodou je strojové vyhlazení prostřednictvím zkřehnutí působením tekutého dusíku. Kryogenní vyhlazení pak probíhá buď v závislosti na geometrii tvarovky v bubnu nebo v ostřikovacím zařízení.

Efektivní čištění postřikem suchého ledu

Konvenční čistící metody pískem, skleněnými perlami nebo jinými pevnými látkami, vodou či lázní v rozpouštědle zanechávají stopy. Likvidace nebo příprava čistící směsi je časově i nákladově náročná. Negativně se navíc projevují často dlouhá přerušení provozu v jeho průběhu. K tomu ještě může abraze způsobit rychlejší opotřebení čistěných objektů. Mnoho metod tudíž dosahuje požadovaného výsledku jen v omezené míře.
 
Užitek je naším know-how pro použití efektivního postřiku suchým ledem. Nabízíme Vám individuální poradenství a společně s Vámi odhalíme co možná nejoptimálnější řešení.

 


 

Chlazení betonu pomocí dusíku

Beton je jedním z nejdůležitějších stavebních materiálů naší doby, na který jsou často kladeny nejvyšší požadavky. Již u "běžných" staveb je třeba přijmout mnohá opatření pro zajištění kvality, aby byla zaručena dlouhá životnost objektu. Ještě náročnější jsou požadavky na stavební objekty, které musí splňovat obzvláště vysoké jakostní standardy, například:


• tunely
• mosty
• přehradní hráze
• propustky
• čističky
 
Všeobecně lze na základě zkušeností říci, že čím větší je zpracovávané množství betonu, tím vyšší je riziko škody.
 
Profitujte z naší vysoce výkonné a efektivní technologie na chlazení betonu. Rádi Vám poradíme.