Navigation überspringen
 

Potravinářská technika

Chlazení potravin pomocí tekutého dusíku nebo poprašku kyseliny uhličité
 
Tekutý dusík nebo poprašek kyseliny uhličité jsou ideálními prostředky pro chlazení potravin jako jsou např. těstovinové směsi nebo hrubé uzeninové směsi, je-li třeba při zpracování dodržet určitou teplotu.

Oblasti aplikace:
• chlazení směšovače
• chlazení kutru
• kontrolované mísení
• slicing
 
Mražení potravin pomocí tekutého dusíku nebo poprašku kyselinou uhličitou
 
U mnoha potravin má rychlost zamražování rozhodující vliv na mikroskopickou strukturu a tím i na kvalitu zmražených produktů. Nejvyšší rychlosti při zamražování je při zamražování postřikem dosahováno tekutým dusíkem nebo popraškem kyseliny uhličité.
 
Mrazicí zařízení:
• skříňové mrazáky
• podélné mrazáky
• policové mrazáky
• pásové spirálové mrazáky

 

Dusík k plnění neperlivých nápojů

Při plnění neperlivých nápojů do PET lahví se projevuje zvláštnost toho daného produktu: Vlivem chybějící kyseliny uhličité nebo díky jejímu nepatrnému množství zůstává láhev nestabilní. Lze proto na ni pouze obtížně umístit etiketu a špatně se paletuje a přepravuje. To ztěžuje výrobu a logistické plánování. Přidání tekutého dusíku stabilizuje PET láhve. Inovativní dávkovací přístroj na tekutý dusík, vyvinutý partnerem společnosti Westfalen, umožňuje zvláště jednoduchou integraci přísunu dusíku do celkového procesu.

Využijte našeho kompetentního poradenství a profitujte z inovativních aplikací plynu společnosti Westfalen.

 


 

Konzervace vína pomocí Protaduru® C 30

Vína, která jsou po více dní vystavena vzduchu, mohou oxidací ztrácet na kvalitě a dokonce se zkazit. Aby se zabránilo oxidaci vína, nabízí Westfalen zvláštní plynnou směs: Protadur® C 30. Tento speciální potravinářský plyn - sestávající z Protaduru® E 941 (dusík) a Protaduru® E 290 (oxid uhličitý) - je těžší než vzduch a tvoří nad vínem ochranný plynný oblak. Ochranný plyn je pachově a chuťově neutrální.  Především ale odpovídá Protadur® C 30 z hlediska registrace, specifikace a výroby všem závazným nařízením po celé EU týkajících se potravin a jejich přídavných látek.


 

Kyslík pro chov ryb

Stejně jako pro nás lidi je kyslík i pro ryby životně důležitý. Pokud možno přesná regulace obsahu kyslíku ve vodě patří k základním faktorům úspěchu v profesionálním chovu ryb. Použití kyslíku může Váš úspěšný chov výrazně ovlivnit. Moderní záznamové systémy, jakož i schválené měřicí, řídící a regulační jednotky umožňují konstantní a přesné dávkování. Úložná média pro každou potřebu zajišťují spolehlivou a hospodárnou dodávku.

Vhodný koncept zásobování vytváří perfektní předpoklady pro úspěšné využití kyslíku.

 


 

Plyny pro potravinářství: Protadur®

Značkou Protadur® vyvinula společnost Westfalen řadu výrobků a systémů, které speciálně pro potravinářský průmysl nabízí rozsáhlé jistoty: Plyny ze skupiny Protadur® odpovídají s ohledem na registraci, specifikaci a výrobu veškerým nařízením závazným na území EU týkajících se potravin a jejich přídavných látek. Jako komplexní souhrn značek zahrnuje Protadur® navíc technické vybavení pro zásobování. To znamená: plynové láhve, ventily, silniční cisternové vozy, zásobníky, měřicí, řídící a regulační jednotky podléhají pečlivé kontrole a obzvláště citlivé manipulaci, než budou schváleny a použity jako potravinářské plyny.

Oblasti použití:
•balení
•mražení a chlazení
•výroba nápojů
•karbonizace
 
Rádi Vám poradíme hospodářsky optimální používání, jakož i všechny možnosti zásobování a techniky aplikace.