Navigation überspringen
 

Svařování tavné, s použitím tlaku a letování


Svařování znamená neoddělitelné spojení konstrukčních částí za použžití tepla či tlaku příp. za použžití přídavných látek.

Tavné svařování tvoří velkou skupinu. Spojení konstrukčních dílů svařováním, frézováním a letováním je v moderní výrobě nyní stejně jako dříve nevyhnutelné. Vlivem velkého množžství a komplexnosti procesů jsou požžadavky na použžívané komponenty stále vyšššší.


• svařování pod ochrannou atmosférou
• tavné svařování
• formování
 spojovani za studena
• zahřívání, rovnání