Navigation überspringen
 

Ochranné plyny

Ochranné plyny působí v procesu svařování nejrůznějšími způsoby.
• chrání taveninu a zahřátý materiál před poškozujícími účinky,
• vytváří optimální vlastnosti elektrického oblouku,
• zlepšují přesun materiálu od drátové elektrody do svařovaného materiálu,
• optimalizují přenos tepla,
• přispívají k dobré hloubce návaru a správnému tvaru svaru.

Ochranné plyny ovlivňují komplexním způsobem, v závislosti na zvoleném postupu, mimo jiné následující faktory:
• viskozita taveniny,
• schopnost taveniny vytvářet povrstvení,
• stabilita elektrického oblouku,
• množství rozstřiků a rozvržení jejich velikosti,
• geometrie svařování,
• množství strusky a oxidů,
• sklon k jevům jako je tvorba pórů, vada kořenu a zářez návaru,
• chemické složení a struktura svařovaného materiálu.