Navigation überspringen
 

Materiál

V kovozpracovatelském průmyslu se používá mnoho materiálů. Požadavky na opracování se přitom stále zvyšují. Důležitý je přitom správný výběr postupu a také jeho provedení. Celkový procesní řetězec musí odpovídat příslušnému materiálu, aby vznikl produkt vysoké jakosti.

Nelegovaná ocel

• nelegovaná ocel je stejně jako dříve nejčastěji užívaný typ oceli.
• Nelegované oceli se rozlišují podle míry tažení.
• Její pevnost získáte především z obsahu uhlíku.
• Až do obsahu uhlíku 0,22 % se ocel považuje za vhodnou ke svařování.
• Při svařování metodou MAG je zapotřebí podílu aktivního plynu, který elektrický  oblouk mírní a zvyšuje navaření.


 

Vysoce legovaná ocel


• o vysoce legované oceli se hovoří tehdy, pokud alespoň jeden z legovaných prvků leží nad 5 %.
• jednou z největších skupin jsou chemicky odolné oceli s obsahem Cr přesahujícím 12 %.
• Tyto oceli se svařují metodou MAG, přičemž podíl aktivního plynu leží výrazně níže než je podíl nelegovaných ocelí.


 

Ocel Duplex

• Ocel Duplex kombinuje dobré vlastnosti nelegovaných a vysoce legovaných ocelí.
• Díky vyváženému poměru feritu a austenitu disponuje dobrou pevností a antikorozivními vlastnostmi.
• Je však omezena teplotou při použití do 250 °C.


 

Slitiny na bázi niklu

• Slitiny na bázi niklu se používají převážně v případě vysokých teplot nebo při vysokých požadavcích z hlediska koroze.
• Vysoký podíl niklu vede k dobré tvárnosti - i při nízkých teplotách použití.
• Slitiny na bázi niklu se mohou svařovat pouze s intertními nebo redukujícími plyny.

 


 

Slitiny hliníku

• stále častěji se díky nízké hustotě používají slitiny hliníku.
• Při svařování představuje problém především vrstvička oxidu a citlivost na vodík.


 

Titan

Titan má velmi vysokou afinitu na vzdušné plyny. Při svařování je proto třeba dbát především na čistotu prostředí a plynu. Vlivem vzdušných plynů dochází k větší křehkosti, kterou na materiálu nelze rozpoznat.


 

Nekovy, jiné

Rozdílné nekovy jsou i při svařování velkou výzvou. Zde je rozhodující volba správného postupu při svařování a správného ochranného plynu.