Navigation überspringen
 

Svařování a řezání

Svět plynů nabízí řešení pro mnohé technické úkoly ve svařování. Použití správných plynů umožňuje perfektně oddělit kovy a slitiny nebo tyto spojit. Kvůli přibývajícím a lišícím se požadavkům se však více než kdy dříve objevuje otázka, jaká metoda a jaký plyn je nejvhodnější.
 
Správná volba v mnoha případech vyžaduje množství znalostí a zkušeností: Často je třeba zohlednit celou řadu faktorů. A tak je často druh, síla a povrch materiálu stejně směrodatný jako hospodářská hlediska.