Navigation überspringen
 

Průmyslové plyny

Standard na vysoké úrovni

Pojem průmyslové plyny zahrnuje klasický program technických plynů: Osvědčená kvalita, která se dostává ke slovu, zajímáte-li se o elementární vlastnosti produktu.

Sortiment
 
Náš Sortiment zahrnuje běžnou čistotu plynů argon, oxid uhličitý, kyslík, dusík a vodík, jakož i stlačený vzduch:

Řízení jakosti
 
I standardní plyny musí - k zajištění potřeb uživatele - splňovat požadované nároky: Proto podléhá naše výroba průmyslových plynů osvědčenému řízení jakosti.

Informace o našem řízení jakosti

Společnost Westfalen zavedla certifikované řízení jakosti dříve než mnohé jiné společnosti. Od roku 1992 jde o pevnou součást naší práce. Bez těchto zdokumentovaných a certifikovaných systémů řízení jakosti by nebylo možné poskytovat některé z našich služeb. Ve všech pracovních oblastech relevantních z hlediska kvality je proto společnost Westfalen certifikována dle normy DIN EN ISO 9001 německým úřadem pro certifikaci systémů řízení (DQS) se sídlem ve Frankfurtu.