Navigation überspringen
 

Zákonné požadavky

Potravinářské plyny podléhají rozsáhlému seznamu požadavků. Současnou produktovou řadou Protadur®, splňuje společnost Westfalen jak aktuální zákonné rámcové podmínky, tak i potřeby uživatelů a spotřebitelů.

Výroba

Výroba řady vysoce kvalitních plynů Protadur® probíhá dle nařízení ES/178/2002. Pro zajištění konkrétní realizace těchto zákonných požadavků vypracovaly národní svazy dodatečná doporučení k výrobě potravinářských plynů (best practice):
 
"Code of Practice pro plnění potravinářských plynů" určuje například kontrolní opatření dle konceptu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) pro analýzu rizik a označení šarže z důvodu možnosti sledovat produkt. Podrobná hygienická opatření pro nádrže, láhve, ventily a hadice až po pracovní oděv personálu provádějícího plnění se řídí směrnicí IGC DOC 125/04 ("Příručka pro zásobování plyny pro použití u potravin").

 

 


 

Specifikace

Řada Protadur® splňuje z velké míry požadavky nařízení 231/2012/EU. Další specifikace odborných svazů doplňují a konkretizují tyto požadavky. Tyto směrnice jsou dobrovolné a sjednávají se obvykle mezi výrobcem plynu a zpracovatelem potravin ve formě uzavření smlouvy. Sem patří např.:

• Industrial Gases Council Document (IGC DOC) 70/99 D evropské asociace European Industrial Gases Association (EIGA) týkající se oxidu uhličitého, standardu kvality a kontroly


• IGC DOC 126/04 týkající se minimální specifikace aplikace potravinářských plynů


 

Koncept HACCP

Série Protadur® je zapojena do konceptu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Koncept HACCP dle DIN EN 22000 je systém prevence, který má zajišťovat bezpečnost potravin a tím i spotřebitelů a vztahuje se na celkový životní cyklus výrobku.

Po intenzívní analýze rizik byla definována hustá síť kontrolních bodů. Z toho lze vyvodit vysoký standard, který společnost Westfalen předepisuje pro své výrobky, procesně technické komponenty, balení a přepravu. V tomto rámci je kdykoliv zajištěna možnost kompletně sledovat pohyb potravinářských plynů Protadur® - analogicky k platným směrnicím.

 


 

Balení

Nařízení EU 1935/2004/ES předepisuje, že materiály, které přichází do kontaktu s potravinami, musí být k tomuto účelu vhodné, a že musí být označeny symbolem "skleněné vidličky". Westfalen udržuje pro potravinářské plyny oddělenou řadu nádob a láhve označuje kolem hrdla zvláštní samolepkou, stejně tak nádrže.


 

Možnost zpětného sledování

Původ a průběh každé dodávky Protadur® se systematicky zaznamenává. Kdykoliv je zajištěna možnost zpětného sledování, nezávisle na formě dodávky. Tím Protadur® splňuje jednu z hlavních požadavků vyplývajících z nařízení 178/2002/ES.


 

Hlášení výrobních závodů

Výrobní závody skupiny Westfalen se nahlašují dle nařízení 852/2004/ES o hygieně potravin příslušným úřadům.


 

Registrace

Pro registraci potravinářských plynů platí následující směrnice:

• směrnice 95/2/ES Evropského parlamentu a Rady o ostatních přídavných látkách v potravinářství jako jsou barviva a sladidla (z 20. února 1995), změněná směrnicí 2001/5/EHS (12. února 2001)