Navigation überspringen
 

Výroba

Plyny řady Protadur® podléhají zvláštním standardům: výroba, analýza, plnění, skladování, přeprava, všechny procesy jsou přesně definovány a kontrolují se průběžně v rámci našeho konceptu HACCP. K tomu patří i mikrobiologické zkoušky. Výroba a plnění probíhá v plnicích zařízeních společnosti Westfalen, speciálně k tomu určených.

• dodavatelé společnosti Westfalen

Naši dodavatelé se zavázali k dodržování našich požadavků - všechny komponenty odpovídají kritériím stanoveným pro Protadur®. Akceptováni jsou pouze subdodavatelé se systémem zajišťujícím zpětné kontroly výrobku, a takoví, kteří garantují stanovené kontrolní procedury svých výrobků. Navíc se každý rok kontrolují cisterny subdodavatelů prostřednictvím nezávislého institutu dle ES/2008/84.
 
• možnost zpětné kontroly

U každé dodávky plynu Protadur® se systematicky zaznamenává původ a průběh. Zpětně lze kdykoliv vše dohledat.
 
• certifikáty

V zásadě lze říci, že svým rozhodnutím pro produkt Protadur® máte jisté dodržení všech platných zákonů.

• stacionární cisternové zásobníky

Dokud jsou tato zařízení vlastnictvím společnosti Westfalen, odebíráme po prvním plnění plynem Protadur® vzorek. Teprve po bezvadném výsledku analýzy tohoto vzorku se zařízení s konečnou platností uvolní pro užívání a opatří se značkou Protadur®. Na přání provádíme analýzu zařízení v pravidelných intervalech. Také vlastní zařízení zákazníka můžeme přezkoušet, zda je vhodné ho případně použít jako zásobník plynu Protadur®.
   
• zásobníky v závodech společnosti Westfalen

Unašich zásobníků se prostřednictvím nezávislého institutu pravidelně kontroluje shoda s plynem Protadur®. K tomu se přidává roční mikrobiologická kontrola plynů z výrobního procesu. Pověřený institut přitom Impingerovou metodou kontroluje, zda plyny neobsahují zárodky a určí bakterie, kvasinky a plísně. V doplnění vlastními průběžnými analýzami zaručuje tato systematika absolutně "čisté" skladování.

• láhve

U potravinářských plynů Protadur® se používá vlastní řada láhví. Před prvním plněním se každá láhev neutralizuje zahřátím a průplachem střídáním tlaku, kontaminace vlhkostí nebo nežádoucími vzdušnými částicemi je vyloučena. Navíc brání chromované ventily udržující zbytkový tlak, jakož i zpětné ventily, znečištění vnějšími vlivy.

• cisternové vlaky

Cisternové vlaky pro přepravu plynu Protadur® zkapalněného na velmi nízkou teplotu vyžadují individuální schválení, které musí být v pravidelných intervalech obnovováno. Před každou nakládkou je nutné přezkoumat jak vůz, tak řidiče, zda splňují autorizaci - bez této kontroly se nakládka neuskuteční.