Navigation überspringen
 

Balení

V obalu z ochranné plynové atmosféry zůstávají potraviny déle čerstvé: přípustná bariéra vůči vzdušnému kyslíku brání změnám barvy a chuti, jakož i růstu aerobních bakterií a plísní.
 
Balicí plyny značky Protadur®
 
Pro Vaši potřebu Vám nabízíme vhodný čistý plyn nebo plynnou směs. Pro balení potravin se používají čisté plyny nebo směsi jako např. Protadur® E290, Protadur® E941 nebo Protadur® E948 nebo směsi z těchto čistých plynů, jako např. Protadur® C30 (30 % oxid uhličitý, zbytek dusík).

V sekci "Balení potravin pomocí plynu Protadur®" naleznete pro některé výrobky doporučení ověřená praxí týkající se vhodných plynů Protadur® a jejich směsí k použití:

Co je dobré vědět k tématu balení potravin

Oplachování a evakuace ochrannou atmosférou
 
Při aplikaci plynu se vypudí okolní vzduch obsažený v obalu vpuštěním ochranné atmosféry. Tento systém se osvědčil především v kombinaci s rozšířenými přístroji plynových hadic. Zboží se plní do sáčků na hadici, ošetřených plynem Protadur®, sáčky se uzavírají přímo. Stávající balicí systémy lze jednoduše a rychle dovybavit zařízením na aplikaci ochranné atmosféry.

Při evakuaci se zpětným plynováním se nejdříve z otevřeného obalu odsaje vzduch. Následně dojde k naplnění ochrannou atmosférou - plynem Protadur®, poté je obal okamžitě uzavřen. Tento postup se osvědčil především u komorových vakuových strojů pro sáčky s postranním uzavíráním.
 
Těsné obaly s ochrannou atmosférou
 
Důležitým kritériem pro účinnost ochranných atmosfér je výběr vhodné obalové fólie. Fólie musí zajistit, aby po určitý čas z obalu neunikala ochranná atmosféra a aby dovnitř nepronikl žádný vzdušný kyslík. V současné době se na základě dobrého poměru náklady-užitek prosadily pro balení do ochranné atmosféry obalové fólie.