Navigation überspringen
 

Potravinářské plyny

Plyny, které přichází do kontaktu s potravinami, jsou definovány jako přídavné látky do potravin a podléhají rozsáhlému seznamu požadavků vyplývajících ze zákonů a nařízení, jakož i z podmínek specifických pro tento obor.

Značka Protadur®
 
Prostřednictvím značky Protadur® společnost Westfalen vyvinula řadu výrobků a systémů, která speciálně pro potravinářský průmysl nabízí rozsáhlé jistoty:
•plyny ze skupiny Protadur® odpovídají z hlediska registrace, specifikace a výroby veškerým nařízením týkajících se potravin na celém území EU.
•plyny Protadur® splňují navíc veškeré směrnice související s tímto odvětvím (např. EIGA/ISBT).
•Protadur® zahrnuje coby komplexní celek značky i technické vybavení pro zásobování: plynové láhve, ventily, pojízdné cisterny, zásobníky, měřicí, řídící a regulační jednotky podléhají pečlivým kontrolám.
•Protadur® je zapojen do konceptu HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) a podléhá husté síti kontrolních bodů. Zajištěna je možnost kdykoliv provést bezchybnou zpětnou kontrolu potravinářských plynů Protadur®.