Navigation überspringen
 

Použití

v zařízeních ORC

R-245fa, Zkapalněný pod tlakem

R-245fa

Zkapalněný pod tlakem
<div>DIN 8960</div>
Čistota 99,5 Hm.-%
Označení R-245fa

Vedlejší složky

Organická látka 0,5 Hm.-%
Vlhkost 25 Hm.-ppm
Zbytky s vysokým bodem varu 50 Hm.-ppm
Nekondenzující plyny 1,5 Podíl-%
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 12,3 l 61,0 l 12,3 l
Obsah (kg) 14 73 14
Tlak páry (bar) 1,2 1,2 2,22

Tlak páry je vztažen k hodnotě 293,15 K (20°C).

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)
Další informace
 

, Zkapalněný pod tlakem

Zkapalněný pod tlakem
<div>DIN 8960</div>
Čistota 99,5 Hm.-%
Označení

Vedlejší složky

Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 12,3 l 61,0 l
Obsah (kg) 14 72
Tlak páry (bar) 2,29 2,29

Tlak páry je vztažen k hodnotě 293,15 K (20°C).

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)
Další informace
 

R-227, Zkapalněný pod tlakem

R-227

Zkapalněný pod tlakem
<div>DIN 8960</div>
Čistota 99,5 Hm.-%
Označení R-227

Vedlejší složky

Organická látka 0,5 Hm.-%
Vlhkost 25 Hm.-ppm
Zbytky s vysokým bodem varu 50 Hm.-ppm
Nekondenzující plyny 1,5 Podíl-%
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 14,3 l 61,0 l
Obsah (kg) 16 73
Tlak páry (bar) 3,9 3,9

Tlak páry je vztažen k hodnotě 293,15 K (20°C).

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)
Další informace