Navigation überspringen
 

Použití

v kaskádovitých chladicích zařízeních

R-23, Zkapalněný pod tlakem

R-23

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,5 Hm.-%
Označení R-23

Vedlejší složky

Organická látka 0,5 Hm.-%
Vlhkost 10 Hm.-ppm
Zbytky s vysokým bodem varu 100 Hm.-ppm
Nekondenzující plyny 1,5 Podíl-%
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 3,0 l 10,0 l 50,0 l
Obsah (kg) 2,5 8 34,8
Tlak páry (bar) 41,6 41,6 41,6

Tlak páry je vztažen k hodnotě 293,15 K (20°C).

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu DIN 477 č. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)
Další informace
 

R-508A, Zkapalněný pod tlakem

R-508A

Zkapalněný pod tlakem
<div>DIN 8960</div>
Čistota 99,5 Hm.-%
Označení R-508A
Složky
R-23 (trifluormetan) 39 Hm.-%
R-116 (hexafluoretan) 61 Hm.-%

Vedlejší složky

Organická látka 0,5 Hm.-%
Vlhkost 25 Hm.-ppm
Zbytky s vysokým bodem varu 50 Hm.-ppm
Nekondenzující plyny 1,5 Podíl-%
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 3,0 l 10 l 3,0 l
Obsah (kg) 2,5 7,2 2,5
Tlak páry (bar) 28,4 28,4 28,4

Tlak páry je vztažen k hodnotě 273,15 K (0°C).

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)
Další informace
 

R-508B, Zkapalněný pod tlakem

R-508B

Zkapalněný pod tlakem
<div>DIN 8960</div>
Čistota 99,5 Hm.-%
Označení R-508B
Složky
R-23 (trifluormetan) 46 Hm.-%
R-116 (hexafluoretan) 54 Hm.-%

Vedlejší složky

Organická látka 0,5 Hm.-%
Vlhkost 25 Hm.-ppm
Zbytky s vysokým bodem varu 50 Hm.-ppm
Nekondenzující plyny 1,5 Podíl-%
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 5,0 l
Obsah (kg) 9,08 4,54
Tlak páry (bar) 28,6 28,6

Tlak páry je vztažen k hodnotě 273,15 K (0°C).

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)
Další informace
 

R-744, Zkapalněný pod tlakem

R-744

Zkapalněný pod tlakem
<div>DIN 8960</div>
Čistota 99,995 Podíl-%
Označení R-744

Vedlejší složky

Dusík + kyslík 45 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Uhlovodíky 50 Podíl-ppm
Oxid uhelnatý 5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 13,4 l 33,0 l 50 l 12 x 50 l 13,4 l 33,0 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (kg) 10 25 37,5 450 10 25 37,5 450
Tlak páry (bar) 57,3 57,3 57,3 57,3 50,9 50,9 50,9 50,9

Tlak páry je vztažen k hodnotě 293,15 K (20°C).

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu CSN 07 8621 | (G 3/4; W 27,8)
Barevné označení lahve šedá (RAL 7037)
Další informace