Navigation überspringen
 

Použití

u domácích spotřebičů v mrazicí technice

R-1270, Zkapalněný pod tlakem

R-1270

Zkapalněný pod tlakem
<div>DIN 8960</div>
Čistota 99,5 Hm.-%
Označení R-1270

Vedlejší složky

Organická látka 0,5 Hm.-%
Vlhkost 25 Hm.-ppm
Zbytky s vysokým bodem varu 50 Hm.-ppm
Nekondenzující plyny 1,5 Podíl-%
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 12,3 l 27,2 l 79,0 l
Obsah (kg) 5 11 33
Tlak páry (bar) 10,2 10,2 10,2

Tlak páry je vztažen k hodnotě 293,15 K (20°C).

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

R-290 , Zkapalněný pod tlakem

R-290

Zkapalněný pod tlakem
<div>DIN 8960</div>
Čistota 99,5 Hm.-%
Označení R-290

Vedlejší složky

Organická látka 0,5 Hm.-%
Vlhkost 25 Hm.-ppm
Zbytky s vysokým bodem varu 50 Hm.-ppm
Nekondenzující plyny 1,5 Podíl-%
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 12,3 l 27,2 l 79,0 l 12,3 l
Obsah (kg) 5 11 33 5
Tlak páry (bar) 8,4 8,4 8,4 8,5

Tlak páry je vztažen k hodnotě 293,15 K (20°C).

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 
 

u domácích spotřebičů v chladírenské technice

R-600a, Zkapalněný pod tlakem

R-600a

Zkapalněný pod tlakem
<div>DIN 8960</div>
Čistota 99,5 Hm.-%
Označení R-600a

Vedlejší složky

Organická látka 0,5 Hm.-%
Vlhkost 25 Hm.-ppm
Zbytky s vysokým bodem varu 50 Hm.-ppm
Nekondenzující plyny 1,5 Podíl-%
Druhy dodání V nízkotlakých lahvích
Objem lahví/obalů 12,3 l 27,2 l 12,3 l
Obsah (kg) 6 13 6
Tlak páry (bar) 3 3 3

Tlak páry je vztažen k hodnotě 293,15 K (20°C).

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace