Navigation überspringen
 

Použití

jako teplonosné médium v teplovodním topení

 

jako teplonosné médium v zařízeních na zpětné získávání tepla

 

jako teplonosné médium ve vyhřívaných trávnících

 

jako teplonosné médium v tepelných čerpadlech

 

jako teplonosné médium ve větrných elektrárnách

 

jako teplonosné médium v trigeneračních jednotkách

 

jako teplonosné médium v chladicích a mrazicích pultech v potravinářství

 

jako teplonosné médium v solárních zařízeních, zvláště při vysokém termickém zatížení