Navigation überspringen
 

Použití

k řezání autogenem nelegované oceli

Kyslík 2.5, Plynný, zhuštěný

Kyslík 2.5

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Kyslík 2.5
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 5 l 10 l 20 l 50 l 12 x 50 l 20 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 1 2,1 4,2 10,6 127,2 4,2 10,6 127,2
Plnicí tlak (bar) 200 200 200 200 200 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve bílá (RAL 9010)
Další informace
 

Kyslík 2.5, Plynný, zhuštěný, 300 bar

Kyslík 2.5

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Kyslík 2.5
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 50 l 12 x 50 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 15,2 182,4 15,2 182,4
Plnicí tlak (bar) 300 300 300 300

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu W 30 x 2 CEN 7 - ISO 5145 č 32
Barevné označení lahve bílá (RAL 9010)
Další informace
 

Kyslík 2.5, Kapalný, zmražený

Kyslík 2.5

Kapalný, zmražený
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Kyslík 2.5

Vedlejší složky

Dusík + argon 5000 Podíl-ppm
Druhy dodání Pro stacionární nebo mobilní zásobovací zařízení

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu specifické dle zařízení
Barevné označení lahve žádné přepravní označení dle předpisů ADR
Další informace
 

Acetylen 2.0, Plynný, rozpuštěný v acetonu

Acetylen 2.0

Plynný, rozpuštěný v acetonu
Čistota 99 Podíl-%
Označení Acetylen 2.0
Druhy dodání V ocelových lahvích a baleních po 6 nebo 16 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 20 l 40 l 50 l 6 x 60 l 16 x 54 l 10 l 20 l 40 l 50 l 6 x 60 l 16 x 54 l
Obsah (kg) 1,6 4 6,3 10 60 160 1,6 3,2 6,3 10 60 160
( )

Vlastnosti při zahřívání s přístupem vzduchu/bez přístupu vzduchu výbušný , vysoce vznětlivý
Připojení ventilu CSN 07 8626 | (W 22 x 15,5 / 7,5)
Barevné označení lahve kaštanově hnědá (RAL 3009)
Další informace
 

Wegaleen®, Zkapalněný pod tlakem

Wegaleen®

Zkapalněný pod tlakem
Čistota
Označení Wegaleen®
Složky
Propen 99,5 Podíl-%

Vedlejší složky

Uhlovodíky 0,5 Podíl-%
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 79 l
Obsah (kg) 33
Tlak páry (bar) 9

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu CSN 07 8612 | (G 3/4; W 19,2)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace