Navigation überspringen
 

Produkt

Argon W 2, Plynný, zhuštěný

Plynný, zhuštěný
EN ISO 14175
Čistota
Označení Argon W 2 R1-ArH-2
Složky
Argon 98 Podíl-%
Vodík 2 Podíl-%
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 2,1 10,5 126 10,5 126
Plnicí tlak (bar) 200 200 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)

Ostatní druhy dodávek

Na vyžádání ; V ocelových lahvích a obalech: Argon W 2, W 3, W 5, W 6, W 7, W 10, W 20 a W 35

Směsi argonu a vodíku s obsahem vodíku > 2,95 obj.-% jsou vysoce vznětlivé.

Argon W - Směsi jsou svařovací ochranné plyny z argonu - chemická značka Ar - a vodíku - chemická značka H₂.

K fyzikálním datům složek viz produktové listy příslušných čistých plynů.

Typické použití

Vhodné regulátory tlaku:

viz katalog výrobků "Hardware und Service". Back