Navigation überspringen
 

Produkt

Argon He 51, Plynný, zhuštěný

Plynný, zhuštěný
EN ISO 14175
Čistota
Označení Argon He 51 Z-HeAr+NO+N-49,963/0,03/0,007
Složky
Helium 50 Podíl-%
Dusík 70 ppm
Oxid dusnatý 300 ppm
Argon Zbytek
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 9,8 117,6
Plnicí tlak (bar) 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti zdraví škodlivý při vdechnutí
Připojení ventilu DIN 477 č. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)

Ostatní druhy dodávek

Na vyžádání ; V ocelových lahvích a obalech: Argonox, Argon He 11®, Argon He 31, Argon He 51

Argon He 11, Argon He 21, Argon He 31 a Argon He 51 jsou směsi svařovacích ochranných plynů z argonu - chemická značka Ar, helia - chemická značka He, dusíku - chemická značka N₂ a oxidu dusnatého - chemická značka NO.

K fyzikálním datům složek viz produktové listy příslušných čistých plynů.

Typické použití

Vhodné regulátory tlaku:

viz katalog výrobků "Hardware und Service". Back