Navigation überspringen
 

Použití

k balení se smršťovací fólií

 

k balení ke sterilizaci

Etylenoxid 2.5, Zkapalněný pod tlakem

Etylenoxid 2.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Etylenoxid 2.5
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 12 l 27 l
Obsah (kg) 9 21
Tlak páry (bar) 1,2 1,2

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti jedovatý , vysoce vznětlivý , může měnit geny , může způsobit rakovinu , má sklony k polymerizaci , dráždivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 
 

k balení jako pohonný plyn pro aerosoly

nButan 2.5, Zkapalněný pod tlakem

nButan 2.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení nButan 2.5

Vedlejší složky

Další uhlovodíky 5000 Podíl-ppm
Druhy dodání V nízkotlakých lahvích
Objem lahví/obalů 27 l 61 l
Obsah (kg) 11 25
Tlak páry (bar) 1,8 1,8

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

nButan 3.5, Zkapalněný pod tlakem

nButan 3.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,95 Podíl-%
Označení nButan 3.5

Vedlejší složky

Další uhlovodíky 500 Podíl-ppm
Druhy dodání V nízkotlakých lahvích
Objem lahví/obalů 12 l 27 l
Obsah (kg) 5 11
Tlak páry (bar) 1,8 1,8

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Oxid dusný 1.8, Zkapalněný pod tlakem

Oxid dusný 1.8

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 98 Podíl-%
Označení Oxid dusný 1.8

Vedlejší složky

Oxid dusnatý + oxid dusičitý 2 Podíl-ppm
Vlhkost 67 Podíl-ppm
Oxid uhličitý 300 Podíl-ppm
Oxid uhelnatý 5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 2 l 3 l 10 l 50 l 50 l
Obsah (kg) 1,5 2,2 7,5 37,5 37,5
Tlak páry (bar) 45 45 45 45 45

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření , zdraví škodlivý
Připojení ventilu CSN 07 8630 | (G 3/8)
Barevné označení lahve modrá (RAL 5010)
Další informace
 

Oxid dusný 5.0, Zkapalněný pod tlakem

Oxid dusný 5.0

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Oxid dusný 5.0

Vedlejší složky

Dusík 5 Podíl-ppm
Kyslík 2 Podíl-ppm
Vlhkost 3 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 10 l
Obsah (kg) 7,5
Tlak páry (bar) 45

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření , zdraví škodlivý
Připojení ventilu CSN 07 8630 | (G 3/8)
Barevné označení lahve modrá (RAL 5010)
Další informace
 

Oxid dusný 2.5, Zkapalněný pod tlakem

Oxid dusný 2.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Oxid dusný 2.5

Vedlejší složky

Oxid dusnatý + oxid dusičitý 2 Podíl-ppm
Vlhkost 50 Podíl-ppm
Dusík + kyslík 4500 Podíl-ppm
Oxid uhličitý 300 Podíl-ppm
Oxid uhelnatý 5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l
Obsah (kg) 7,5 37,5
Tlak páry (bar) 45 45

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření , zdraví škodlivý
Připojení ventilu CSN 07 8630 | (G 3/8)
Barevné označení lahve modrá (RAL 5010)
Další informace