Navigation überspringen
 

Použití

pro odsiřování spalin a filtraci dusíku

Čpavek 5.0, Zkapalněný pod tlakem

Čpavek 5.0

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Čpavek 5.0

Vedlejší složky

Vlhkost 10 Hm.-ppm
Uhlovodíky 2 Hm.-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l
Obsah (kg) 5 26,5
Tlak páry (bar) 7,3 7,3

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti leptavý , vznětlivý , jedovatý , nebezpečný pro životní prostředí
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve žlutá (RAL 1018)
Další informace