Navigation überspringen
 

Produkt

Protadur® E 948 (kyslík), Kapalný, zmražený

Kapalný, zmražený
Čistota 99 Podíl-%
Označení Protadur® E 948 (kyslík)

Vedlejší složky

Vlhkost 500 Podíl-ppm
Uhlovodíky 100 Podíl-ppm
Druhy dodání Pro stacionární nebo mobilní zásobovací zařízení

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu specifické dle zařízení
Barevné označení lahve žádné přepravní označení dle předpisů ADR

Přepočet

m3 kg l kapalný
1 při 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,337 1,172
1 kg 0,748 1,000 0,876
1 l kapalný při T Bod varu; 1 bar 0,853 1,141 1,000

Ostatní druhy dodávek

Na vyžádání ; Alumini® 12, 200 Kyslík 5.0 ; Ve stacionární a mobilní nádrži: Kyslík tekutý 2.5, 3.5, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, pro lékařské účely, Protadur® E 948 ; V ocelových lahvích a obalech: Kyslík 2.5, 3.5, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, pro lékařské účely, pro dýchání v letectví, Protadur® E 948, Secudur® O ; V technologii 300 bar: Kyslík 2.5 a 3.5, Protadur® E 948

Výroba probíhá podle směrnic nařízení ES 178/2002/ES a odpovídá požadavkům na čistotu pro potravinářské přísady podle směrnice (ES) 231/2012.

Fyzikální data

molární hmotnost g mol-1
Kapalné skupenství
teplota varu 90,28 (-182,9) K (°C)
výparné teplo 212,98 kJ kg-1
hustota kapaliny 1141,0 kg m-3
Plynné skupenství
hustota (při 273,15 K a 1,013 bar) 1,43 kg m-3
poměr hustoty ke vzduchu (při 288,15 K a 1,013 bar) 1,11
specifické teplo (při 298,15 K a 1,013 bar) 0,92 kJ kg-1 K-1
tepelná vodivost (při 288,15 K a 1,013 bar) 0,0254 J s-1 m-1 K-1
Kritický bod
teplota 154,57 (-118,6) K (°C)
tlak 50,43 bar
hustota 436,1 kg m-3
Trojný bod
teplota 54,4 (-218,8) K (°C)
tlak páry 0,0015 bar
latentní teplo fúze 13,9 kJ kg-1
Další ukazatele
zápalná teplota -- K (°C)
zápalné rozmezí ve vzduchu -- Podíl-%
bod hoření podle DIN 51850 -- kJ kg-3

Typické použití

Back