Navigation überspringen
 

Produkt

Protadur® E 942 (oxid dusný), Zkapalněný pod tlakem

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99 Podíl-%
Označení Protadur® E 942 (oxid dusný)

Vedlejší složky

Vlhkost 500 Podíl-ppm
Oxid uhelnatý 30 Podíl-ppm
Oxidy dusíku 10 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 50 l 12 x 50 l
Obsah (kg) 37,5 450
Tlak páry (bar) 45 45

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu DIN 477 č. 11 | (G 3/8)
Barevné označení lahve modrá (RAL 5010)

Přepočet

m3 kg l kapalný
1 při 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,851 1,512
1 kg 0,540 1,000 0,817
1 l kapalný při T Bod varu; 1 bar 0,661 1,224 1,000

Ostatní druhy dodávek

Na vyžádání ; Alumini® 12 Oxid dusný 4.5 ; Ve stacionární nádrži: Oxid dusný pro lékařské účely, Protadur® E 942 ; V ocelových lahvích a obalech: Oxid dusný 1.8, 2.5, 5.0, pro lékařské účely a Protadur® E 942 ; Volitelně s výtlačnou trubicí

Výroba probíhá podle směrnic nařízení ES 178/2002/ES a odpovídá požadavkům na čistotu pro potravinářské přísady podle směrnice (ES) 231/2012.

Fyzikální data

molární hmotnost 44,01 g mol-1
Kapalné skupenství
teplota varu 184,68 (-88,5) K (°C)
výparné teplo 376,14 kJ kg-1
hustota kapaliny 1222,8 kg m-3
Plynné skupenství
hustota (při 273,15 K a 1,013 bar) 1,97 kg m-3
poměr hustoty ke vzduchu (při 288,15 K a 1,013 bar) 1,53
specifické teplo (při 298,15 K a 1,013 bar) 0,88 kJ kg-1 K-1
tepelná vodivost (při 288,15 K a 1,013 bar) 0,0016 J s-1 m-1 K-1
Kritický bod
teplota 309,56 (36,4) K (°C)
tlak 72,45 bar
hustota 452,0 kg m-3
Trojný bod
teplota 182,3 (-90,9) K (°C)
tlak páry 0,878 bar
latentní teplo fúze 148,6 kJ kg-1
Další ukazatele
zápalná teplota -- K (°C)
zápalné rozmezí ve vzduchu -- Podíl-%
bod hoření podle DIN 51850 -- kJ kg-3

Typické použití

Vhodné regulátory tlaku:

Armatury na odběr plynu od výrobců spňujících nařízení EU ES 1935/2004/ES při distribuci ke spotřebitelům. Back