Navigation überspringen
 

Produkt

Protadur® E 941 (dusík), Plynný, zhuštěný, 300 bar

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Protadur® E 941 (dusík)

Vedlejší složky

Vlhkost 4 Podíl-ppm
Uhlovodíky 1 Podíl-ppm
Oxid uhelnatý 5 Podíl-ppm
Oxid dusnatý + oxid dusičitý 5 Podíl-ppm
Kyslík 3 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 13,2 158,4
Plnicí tlak (bar) 300 300

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu W 30 x 2 CEN 1 - ISO 5145 č 30
Barevné označení lahve černá (RAL 9005)

Přepočet

m3 kg l kapalný
1 při 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,171 1,447
1 kg 0,854 1,000 1,236
1 l kapalný při T Bod varu; 1 bar 0,691 0,809 1,000

Ostatní druhy dodávek

Na vyžádání ; Alumini® 12, 200 Dusík 5.0 ; Ve stacionární a mobilní nádrži: Dusík tekutý 4.8, 5.0, 6.0, Protadur® E 941 a Secudur® N ; V ocelových lahvích a obalech: Dusík 3.0, 4.0, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, ECD, Secudur® N a Protadur® E 941 ; V technologii 300 bar: Dusík 3.0, 4.0, 4.8, 5.0, Secudur® N, Protadur® E 941

Výroba probíhá podle směrnic nařízení ES 178/2002/ES a odpovídá požadavkům na čistotu pro potravinářské přísady podle směrnice (ES) 231/2012.

Fyzikální data

molární hmotnost 28,01 g mol-1
Kapalné skupenství
teplota varu 77,35 (-195,8) K (°C)
výparné teplo 198,70 kJ kg-1
hustota kapaliny 808,6 kg m-3
Plynné skupenství
hustota (při 273,15 K a 1,013 bar) 1,25 kg m-3
poměr hustoty ke vzduchu (při 288,15 K a 1,013 bar) 0,97
specifické teplo (při 298,15 K a 1,013 bar) 1,04 kJ kg-1 K-1
tepelná vodivost (při 288,15 K a 1,013 bar) 0,0250 J s-1 m-1 K-1
Kritický bod
teplota 126,2 (-147,0) K (°C)
tlak 34,00 bar
hustota 314 kg m-3
Trojný bod
teplota 63,2 (-210,0) K (°C)
tlak páry 0,1253 bar
latentní teplo fúze 25,8 kJ kg-1
Další ukazatele
zápalná teplota -- K (°C)
zápalné rozmezí ve vzduchu -- Podíl-%
bod hoření podle DIN 51850 -- kJ kg-3

Typické použití

Vhodné regulátory tlaku:

Armatury na odběr plynu od výrobců spňujících nařízení EU ES 1935/2004/ES při distribuci ke spotřebitelům. Back