Navigation überspringen
 

Produkt

Protadur® E 939 (helium), Plynný, zhuštěný

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Protadur® E 939 (helium)

Vedlejší složky

Vlhkost 3 Podíl-ppm
Uhlovodíky 1 Podíl-ppm
Dusík 5 Podíl-ppm
Kyslík 2 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 50 l 12 x 50 l 50 l
Obsah (m3) 9,1 109,2 9,3
Plnicí tlak (bar) 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 0,981 bar.

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu NBN 226 Forme B | (21,8 x 1/14 vpravo)
Barevné označení lahve hnědá (RAL 8008)

Přepočet

m3 kg l kapalný
1 při 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 0,167 1,336
1 kg 5,988 1,000 8,001
1 l kapalný při T Bod varu; 1 bar 0,748 0,125 1,000

Ostatní druhy dodávek

Na vyžádání ; Alumini® 12, 200 Helium 5.0 ; Kapalné helium pro kryonádrže ; V trajleru: Helium 4.6 ; V ocelových lahvích a obalech: Helium 4.6, 5.0, 5.5, 6.0, ECD, Protadur® E 939, balónový plyn, Secudur® He ; V technologii 300 bar: Helium 4.6, 5.0 a 6.0

Výroba probíhá podle směrnic nařízení ES 178/2002/ES a odpovídá požadavkům na čistotu pro potravinářské přísady podle směrnice (ES) 231/2012.

Fyzikální data

molární hmotnost 4,00 g mol-1
Kapalné skupenství
teplota varu 4,22 (-268,9) K (°C)
výparné teplo 20,42 kJ kg-1
hustota kapaliny 125 kg m-3
Plynné skupenství
hustota (při 273,15 K a 1,013 bar) 0,18 kg m-3
poměr hustoty ke vzduchu (při 288,15 K a 1,013 bar) 0,14
specifické teplo (při 298,15 K a 1,013 bar) 5,20 kJ kg-1 K-1
tepelná vodivost (při 288,15 K a 1,013 bar) 0,1482 J s-1 m-1 K-1
Kritický bod
teplota 5,2 (-268,0) K (°C)
tlak 2,28 bar
hustota 69,6 kg m-3
Trojný bod
teplota 2,177 (-271,0) K (°C)
tlak páry 0,051 bar
latentní teplo fúze 3,49 kJ kg-1
Další ukazatele
zápalná teplota -- K (°C)
zápalné rozmezí ve vzduchu -- Podíl-%
bod hoření podle DIN 51850 -- kJ kg-3

Trojný bod: horní Lambda bod

Typické použití

Vhodné regulátory tlaku:

Armatury na odběr plynu od výrobců spňujících nařízení EU ES 1935/2004/ES při distribuci ke spotřebitelům. Back