Navigation überspringen
 

Produkt

Protadur® E 938 (argon), Kapalný, zmražený

Kapalný, zmražený
Čistota 99 Podíl-%
Označení Protadur® E 938 (argon)

Vedlejší složky

Vlhkost 500 Podíl-ppm
Uhlovodíky 100 Podíl-ppm
Druhy dodání Pro stacionární nebo mobilní zásobovací zařízení

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu specifické dle zařízení
Barevné označení lahve žádné přepravní označení dle předpisů ADR

Přepočet

m3 kg l kapalný
1 při 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,668 1,197
1 kg 0,599 1,000 0,718
1 l kapalný při T Bod varu; 1 bar 0,835 1,393 1,000

Ostatní druhy dodávek

Na vyžádání ; Alumini® 12, 200 Argon 5.0 ; Ve stacionární a mobilní nádrži: Argon kapalný 4.6, 4.8, 5.0, 6.0, Protadur® E 938 ; V ocelových lahvích a obalech: Argon 4.6, 4.8 Spektro, 5.0, 5.5, 6.0, Protadur® E 938, Secudur® Ar ; V technologii 300 bar: Argon 4.6, 4.8 Spektro a 5.0

Výroba probíhá podle směrnic nařízení ES 178/2002/ES a odpovídá požadavkům na čistotu pro potravinářské přísady podle směrnice (ES) 231/2012.

Fyzikální data

molární hmotnost 39,95 g mol-1
Kapalné skupenství
teplota varu 87,29 (-185,9) K (°C)
výparné teplo 160,81 kJ kg-1
hustota kapaliny 1392,8 kg m-3
Plynné skupenství
hustota (při 273,15 K a 1,013 bar) 1,78 kg m-3
poměr hustoty ke vzduchu (při 288,15 K a 1,013 bar) 1,38
specifické teplo (při 298,15 K a 1,013 bar) 0,52 kJ kg-1 K-1
tepelná vodivost (při 288,15 K a 1,013 bar) 0,0160 J s-1 m-1 K-1
Kritický bod
teplota 150,86 (-122,3) K (°C)
tlak 48,98 bar
hustota 537,7 kg m-3
Trojný bod
teplota 83,8 (-189,4) K (°C)
tlak páry 0,687 bar
latentní teplo fúze 29,3 kJ kg-1
Další ukazatele
zápalná teplota -- K (°C)
zápalné rozmezí ve vzduchu -- Podíl-%
bod hoření podle DIN 51850 -- kJ kg-3

Typické použití

Back