Navigation überspringen
 

Produkt

Protadur® E 290 (oxid uhličitý), Kapalný

Kapalný
Čistota 99,9 Podíl-%
Označení Protadur® E 290 (oxid uhličitý)

Vedlejší složky

Oxid uhelnatý 10 Podíl-ppm
Vlhkost 20 Podíl-ppm
Olej 5 mg kg⁻¹
Acidita odpovídá (*)
Redukující látky, fosfin, sulfit odpovídá (*)
Druhy dodání pro stacionární zásobovací zařízení
Vlastnosti dusivý , viz bezpečnostní list
Připojení ventilu specifické dle zařízení
Barevné označení lahve žádné přepravní označení dle předpisů ADR

Přepočet

m3 kg l kapalný
1 při 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,848 1,569
1 kg 0,541 1,000 0,849
1 l kapalný při T trojný bod; 5,2 bar 0,637 1,178 1,000

Ostatní druhy dodávek

Na vyžádání ; Alumini® 12, 200 Oxid uhličitý 4.5 ; Ve stacionální nádrži: Oxid uhličitý 3.0 kapalný, Protadur® E 290 kapalný, R744 kapalný ; V ocelových lahvích a obalech: Oxid uhličitý podle DIN EN ISO 14175, MR, 3.0, 4.5, 5.0, Protadur® E 290, R744, Corpadur® C, Secudur® C

Výroba probíhá podle směrnic nařízení ES 178/2002/ES a odpovídá požadavkům na čistotu pro potravinářské přísady podle směrnice (ES) 231/2012 jakož i požadavkům EIGA/ISBT; stav 2011.

Fyzikální data

molární hmotnost 44,01 g mol-1
Sublimační bod
teplota sublimace 194,65 (-78,5) K (°C)
teplo sublimace 571,08 kJ kg-1
hustota 1562 kg m-3
Plynné skupenství
hustota (při 273,15 K a 1,013 bar) 1,98 kg m-3
poměr hustoty ke vzduchu (při 288,15 K a 1,013 bar) 1,53
specifické teplo (při 298,15 K a 1,013 bar) 0,83 kJ kg-1 K-1
tepelná vodivost (při 288,15 K a 1,013 bar) 0,0157 J s-1 m-1 K-1
Kritický bod
teplota 304,21 (31,1) K (°C)
tlak 73,83 bar
hustota 464 kg m-3
Trojný bod
teplota 216,6 (-56,6) K (°C)
tlak páry 5,185 bar
latentní teplo fúze 196,7 kJ kg-1
Další ukazatele
zápalná teplota -- K (°C)
zápalné rozmezí ve vzduchu -- Podíl-%
bod hoření podle DIN 51850 -- kJ kg-3

Typické použití

Back