Navigation überspringen
 

Produkt

Protadur® C 50, Plynný, zhuštěný

Plynný, zhuštěný
Čistota
Označení Protadur® C 50
Složky
Oxid uhličitý 50 Podíl-%
Dusík 50 Podíl-%
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Obsah (m3) 3,3 3,3 99
Plnicí tlak (bar) 100 100 100

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Pro zlepšení kvality produktu jsou všechny lahve Protadur® C lahve vybaveny smesovací trubicí.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu DIN 477 č. 10 | (W 24,32 x 1/14")
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)

Ostatní druhy dodávek

Na vyžádání ; V ocelových lahvích a svazích: Protadur® C 20, C 30 a C 50

Výroba probíhá podle směrnic nařízení ES 178/2002/ES a odpovídá požadavkům na čistotu pro potravinářské přísady podle směrnice (ES) 231/2012.

Protadur® C jsou směsi z E 290 (oxid uhličitý) - chemická značka CO₂ - a E 941 (dusík) - chemická značka N₂.

K fyzikálním datům složek viz produktové listy příslušných čistých plynů.

Typické použití

Vhodné regulátory tlaku:

Armatury na odběr plynu od výrobců spňujících nařízení EU ES 1935/2004/ES při distribuci ke spotřebitelům. Back