Navigation überspringen
 

Produkt

Protadur® C 30, Plynný, zhuštěný

Plynný, zhuštěný
Čistota
Označení Protadur® C 30
Složky
Oxid uhličitý 30 Podíl-%
Dusík 70 Podíl-%
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 20 l 50 l 12 x 50 l 13 l 20 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 2,4 4,7 11,8 141,5 3,2 4,7 11,8 141,5
Plnicí tlak (bar) 200 200 200 200 200 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Pro zlepšení kvality produktu jsou všechny lahve Protadur® C lahve vybaveny smesovací trubicí.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 3CSN 07 8631 | (W 24,32)
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)

Ostatní druhy dodávek

Na vyžádání ; V ocelových lahvích a svazích: Protadur® C 20, C 30 a C 50

Výroba probíhá podle směrnic nařízení ES 178/2002/ES a odpovídá požadavkům na čistotu pro potravinářské přísady podle směrnice (ES) 231/2012.

Protadur® C jsou směsi z E 290 (oxid uhličitý) - chemická značka CO₂ - a E 941 (dusík) - chemická značka N₂.

K fyzikálním datům složek viz produktové listy příslušných čistých plynů.

Typické použití

Vhodné regulátory tlaku:

Armatury na odběr plynu od výrobců spňujících nařízení EU ES 1935/2004/ES při distribuci ke spotřebitelům. Back