Navigation überspringen
 

Produkt

Protadur® C 20, Plynný, zhuštěný

Plynný, zhuštěný
Čistota
Označení Protadur® C 20
Složky
Oxid uhličitý 20 Podíl-%
Dusík 80 Podíl-%
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 20 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 2,2 4,4 10,9 131,3
Plnicí tlak (bar) 200 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Pro zlepšení kvality produktu jsou všechny lahve Protadur® C lahve vybaveny smesovací trubicí.

Vlastnosti dusivý , viz bezpečnostní list
Připojení ventilu NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 vpravo)
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)

Ostatní druhy dodávek

Na vyžádání ; V ocelových lahvích a svazích: Protadur® C 20, C 30 a C 50

Výroba probíhá podle směrnic nařízení ES 178/2002/ES a odpovídá požadavkům na čistotu pro potravinářské přísady podle směrnice (ES) 231/2012.

Protadur® C jsou směsi z E 290 (oxid uhličitý) - chemická značka CO₂ - a E 941 (dusík) - chemická značka N₂.

K fyzikálním datům složek viz produktové listy příslušných čistých plynů.

Typické použití

Vhodné regulátory tlaku:

Armatury na odběr plynu od výrobců spňujících nařízení EU ES 1935/2004/ES při distribuci ke spotřebitelům. Velice rádi Vám pomůžeme s výběrem z našeho rozsáhlého sortimentu. Back