Navigation überspringen
 

v testech hoření jako referenční plyn

Propen 3.5, Zkapalněný pod tlakem

Propen 3.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,95 Podíl-%
Označení Propen 3.5

Vedlejší složky

Další uhlovodíky 500 Podíl-ppm
Druhy dodání V nízkotlakých lahvích
Obsah (kg) 5 11 25
Tlak páry (bar) 9 9 9

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace