Navigation überspringen
 

v měřicí technice jako referenční plyn

1,3Butadien 2.5, Zkapalněný pod tlakem

1,3Butadien 2.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení 1,3Butadien 2.5

Vedlejší složky

Další uhlovodíky 5000 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 12 l 27 l
Obsah (kg) 5 11
Tlak páry (bar) 2 2

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý , může způsobit rakovinu
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Isobutan 2.5, Zkapalněný pod tlakem

Isobutan 2.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Isobutan 2.5

Vedlejší složky

Další uhlovodíky 5000 Podíl-ppm
Druhy dodání V nízkotlakých lahvích
Objem lahví/obalů 12 l 27 l 61 l
Obsah (kg) 5 11 25
Tlak páry (bar) 2,6 2,6 2,6

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Isobutan 3.5, Zkapalněný pod tlakem

Isobutan 3.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,95 Podíl-%
Označení Isobutan 3.5

Vedlejší složky

Další uhlovodíky 500 Podíl-ppm
Druhy dodání V nízkotlakých lahvích
Objem lahví/obalů 12 l 27 l
Obsah (kg) 5 11
Tlak páry (bar) 2,6 2,6

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

nButan 2.5, Zkapalněný pod tlakem

nButan 2.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení nButan 2.5

Vedlejší složky

Další uhlovodíky 5000 Podíl-ppm
Druhy dodání V nízkotlakých lahvích
Objem lahví/obalů 27 l 61 l
Obsah (kg) 11 25
Tlak páry (bar) 1,8 1,8

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

nButan 3.5, Zkapalněný pod tlakem

nButan 3.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,95 Podíl-%
Označení nButan 3.5

Vedlejší složky

Další uhlovodíky 500 Podíl-ppm
Druhy dodání V nízkotlakých lahvích
Objem lahví/obalů 12 l 27 l
Obsah (kg) 5 11
Tlak páry (bar) 1,8 1,8

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Isobuten 2.0, Zkapalněný pod tlakem

Isobuten 2.0

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99 Podíl-%
Označení Isobuten 2.0

Vedlejší složky

Další uhlovodíky 10000 Podíl-ppm
Druhy dodání V nízkotlakých lahvích
Objem lahví/obalů 12 l 27 l
Obsah (kg) 6 13
Tlak páry (bar) 2,3 2,3

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

1Buten 2.0, Zkapalněný pod tlakem

1Buten 2.0

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99 Podíl-%
Označení 1Buten 2.0

Vedlejší složky

Další uhlovodíky 10000 Podíl-ppm
Druhy dodání V nízkotlakých lahvích
Objem lahví/obalů 27 l
Obsah (kg) 11
Tlak páry (bar) 2,1

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Chlor 2.5, Zkapalněný pod tlakem

Chlor 2.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Chlor 2.5
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 2 l 10 l
Obsah (kg) 2,5 12,5
Tlak páry (bar) 5,8 5,8

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti jedovatý , dráždivý , nebezpečný pro životní prostředí
Připojení ventilu
Barevné označení lahve žlutá (RAL 1018)
Další informace
 

Etan 2.0, Zkapalněný pod tlakem

Etan 2.0

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99 Podíl-%
Označení Etan 2.0

Vedlejší složky

Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l
Obsah (kg) 3,6 18
Tlak páry (bar) 33,8 33,8

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Etan 3.5, Zkapalněný pod tlakem

Etan 3.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,95 Podíl-%
Označení Etan 3.5

Vedlejší složky

Dusík + kyslík 60 Podíl-ppm
Vlhkost 10 Podíl-ppm
Uhlovodíky 500 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l
Obsah (kg) 3 18
Tlak páry (bar) 33,8 33,8

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Eten 2.5, Plynný, zhuštěný

Eten 2.5

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Eten 2.5

Vedlejší složky

Uhlovodíky 5000 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l
Obsah (kg) 3,7 18,5
Plnicí tlak (bar) 106 106

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Eten 3.5, Plynný, zhuštěný

Eten 3.5

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,95 Podíl-%
Označení Eten 3.5

Vedlejší složky

Dusík + kyslík 100 Podíl-ppm
Vlhkost 10 Podíl-ppm
Uhlovodíky 500 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l
Obsah (kg) 3,2 16
Plnicí tlak (bar) 72 72

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Etylenoxid 2.5, Zkapalněný pod tlakem

Etylenoxid 2.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Etylenoxid 2.5
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 12 l 27 l
Obsah (kg) 9 21
Tlak páry (bar) 1,2 1,2

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti jedovatý , vysoce vznětlivý , může měnit geny , může způsobit rakovinu , má sklony k polymerizaci , dráždivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Kysličník siřičitý 3.0, Zkapalněný pod tlakem

Kysličník siřičitý 3.0

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,9 Podíl-%
Označení Kysličník siřičitý 3.0
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l
Obsah (kg) 12 61
Tlak páry (bar) 2,7 2,7

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti leptavý , jedovatý
Připojení ventilu
Barevné označení lahve žlutá (RAL 1018)
Další informace
 

Sirovodík 2.5, Zkapalněný pod tlakem

Sirovodík 2.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Sirovodík 2.5
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 10 l
Obsah (kg) 6,7
Tlak páry (bar) 15,7

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý , velmi jedovatý , nebezpečný pro životní prostředí
Připojení ventilu DIN 477 č. 5 | (1LH)
Barevné označení lahve žlutá (RAL 1018)
Další informace
 
 

v měřicí technice jako proplachovací a nultý plyn

Dusík ECD, Plynný, zhuštěný

Dusík ECD

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Dusík ECD

Vedlejší složky

Kyslík 3 Podíl-ppm
Uhlovodíky 1 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Fluorochlorouhlovodíky 0,001 SF₆-Ekvivalent
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 50 l
Obsah (m3) 9,6
Plnicí tlak (bar) 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 3CSN 07 8631 | (W 24,32)
Barevné označení lahve černá (RAL 9005)
Další informace
 

Dusík 3.0, Plynný, zhuštěný

Dusík 3.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,9 Podíl-%
Označení Dusík 3.0

Vedlejší složky

Kyslík 1000 Podíl-ppm
Vlhkost 100 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 20 l 50 l 12 x 50 l 10 l 20 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 1,9 3,8 9,6 115,2 1,9 3,8 9,6 115,2
Plnicí tlak (bar) 200 200 200 200 200 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 3CSN 07 8631 | (W 24,32)
Barevné označení lahve černá (RAL 9005)
Další informace
 

Dusík 4.8, Plynný, zhuštěný, 300 bar

Dusík 4.8

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,998 Podíl-%
Označení Dusík 4.8

Vedlejší složky

Kyslík 5 Podíl-ppm
Uhlovodíky 1 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 50 l 12 x 50 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 13,2 158,4 13,2 158,4
Plnicí tlak (bar) 300 300 300 300

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu W 30 x 2 CEN 1 - ISO 5145 č 30
Barevné označení lahve černá (RAL 9005)
Další informace
 

Dusík 4.8, Kapalný, zmražený

Dusík 4.8

Kapalný, zmražený
Čistota 99,998 Podíl-%
Označení Dusík 4.8

Vedlejší složky

Kyslík 5 Podíl-ppm
Uhlovodíky 1 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Druhy dodání Pro pevné i mobilní sklady pohonných hmot jakož i kryonádrže

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu specifické dle zařízení
Barevné označení lahve
Další informace
 

Dusík 4.0, Plynný, zhuštěný

Dusík 4.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,99 Podíl-%
Označení Dusík 4.0

Vedlejší složky

Kyslík 60 Podíl-ppm
Vlhkost 30 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 20 l 50 l 12 x 50 l 20 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 1,9 3,8 9,6 115,2 3,8 9,6 115,2
Plnicí tlak (bar) 200 200 200 200 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 3CSN 07 8631 | (W 24,32)
Barevné označení lahve černá (RAL 9005)
Další informace
 

Dusík 4.0, Plynný, zhuštěný, 300 bar

Dusík 4.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,99 Podíl-%
Označení Dusík 4.0

Vedlejší složky

Kyslík 60 Podíl-ppm
Vlhkost 30 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 13,2 158,4
Plnicí tlak (bar) 300 300

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu W 30 x 2 CEN 1 - ISO 5145 č 30
Barevné označení lahve černá (RAL 9005)
Další informace
 

Dusík tekutý N₂ servis, Kapalný, zmražený

Dusík tekutý N₂ servis

Kapalný, zmražený
Čistota 99,998 Podíl-%
Označení Dusík tekutý N₂ servis

Vedlejší složky

Kyslík 5 Podíl-ppm
Uhlovodíky 1 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Druhy dodání V požadovaných malých množstvích na místě

Uvedená čistota odpovídá kvalitě ve stacionární předzásobovací nádrži.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu specifické dle zařízení
Barevné označení lahve žádné přepravní označení dle předpisů ADR
Další informace
 

Dusík 5.0, Plynný, zhuštěný

Dusík 5.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Dusík 5.0

Vedlejší složky

Kyslík 3 Podíl-ppm
Uhlovodíky 1 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l 20 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 1,9 9,6 115,2 3,84 9,6 115,2
Plnicí tlak (bar) 200 200 200 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 3CSN 07 8631 | (W 24,32)
Barevné označení lahve černá (RAL 9005)
Další informace
 

Dusík 5.0, Plynný, zhuštěný, 300 bar

Dusík 5.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Dusík 5.0

Vedlejší složky

Kyslík 3 Podíl-ppm
Uhlovodíky 1 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 50 l 12 x 50 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 13,2 158,4 13,2 158,4
Plnicí tlak (bar) 300 300 300 300

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu W 30 x 2 CEN 1 - ISO 5145 č 30
Barevné označení lahve černá (RAL 9005)
Další informace
 

Dusík 5.0, Kapalný, zmražený

Dusík 5.0

Kapalný, zmražený
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Dusík 5.0

Vedlejší složky

Kyslík 3 Podíl-ppm
Uhlovodíky 1 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Druhy dodání Pro stacionární nebo mobilní zásobovací zařízení

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu specifické dle zařízení
Barevné označení lahve
Další informace
 

Dusík 6.0, Plynný, zhuštěný

Dusík 6.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,9999 Podíl-%
Označení Dusík 6.0

Vedlejší složky

Kyslík 0,5 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,1 Podíl-ppm
Vlhkost 1 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 1,9 9,6 115,2
Plnicí tlak (bar) 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 3CSN 07 8631 | (W 24,32)
Barevné označení lahve černá (RAL 9005)
Další informace
 

Dusík 6.0, Kapalný, zmražený

Dusík 6.0

Kapalný, zmražený
Čistota 99,9999 Podíl-%
Označení Dusík 6.0

Vedlejší složky

Kyslík 0,5 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,1 Podíl-ppm
Vlhkost 1 Podíl-ppm
Druhy dodání Pro stacionární nebo mobilní zásobovací zařízení

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu specifické dle zařízení
Barevné označení lahve žádné přepravní označení dle předpisů ADR
Další informace
 

Helium ECD, Plynný, zhuštěný

Helium ECD

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Helium ECD

Vedlejší složky

Dusík 5 Podíl-ppm
Kyslík 2 Podíl-ppm
Vlhkost 3 Podíl-ppm
Uhlovodíky 1 Podíl-ppm
Fluorochlorouhlovodíky 0,001 SF₆-Ekvivalent
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 50 l
Obsah (m3) 9,1
Plnicí tlak (bar) 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve hnědá (RAL 8008)
Další informace
 

Helium 4.6, Plynný, zhuštěný

Helium 4.6

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,996 Podíl-%
Označení Helium 4.6

Vedlejší složky

Dusík 20 Podíl-ppm
Kyslík 5 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Uhlovodíky 1 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 2 l 10 l 20 l 50 l 12 x 50 l 20 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 0,3 1,8 3,6 9,1 109,2 3,6 9,1 109,2
Plnicí tlak (bar) 200 200 200 200 200 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve hnědá (RAL 8008)
Další informace
 

Helium 4.6, Plynný, zhuštěný, 300 bar

Helium 4.6

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,996 Podíl-%
Označení Helium 4.6

Vedlejší složky

Dusík 20 Podíl-ppm
Kyslík 5 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Uhlovodíky 1 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 50 l 12 x 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 13 156 156
Plnicí tlak (bar) 300 300 300

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu W 30 x 2 CEN 1 - ISO 5145 č 30
Barevné označení lahve hnědá (RAL 8008)
Další informace
 

Helium 4.6, Plynný, zhuštěný v trajleru

Helium 4.6

Plynný, zhuštěný v trajleru
Čistota 99,996 Podíl-%
Označení Helium 4.6

Vedlejší složky

Dusík 20 Podíl-ppm
Kyslík 5 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Uhlovodíky 1 Podíl-ppm
Druhy dodání Pro stacionární nebo mobilní zásobovací zařízení

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu specifické dle zařízení
Barevné označení lahve žádné přepravní označení dle předpisů ADR
Další informace
 

Helium 5.0, Plynný, zhuštěný

Helium 5.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Helium 5.0

Vedlejší složky

Dusík 5 Podíl-ppm
Kyslík 2 Podíl-ppm
Vlhkost 3 Podíl-ppm
Uhlovodíky 1 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l 50 l
Obsah (m3) 1,8 9,1 109,2 9,1
Plnicí tlak (bar) 200 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve hnědá (RAL 8008)
Další informace
 

Helium 5.0, Plynný, zhuštěný, 300 bar

Helium 5.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Helium 5.0

Vedlejší složky

Dusík 5 Podíl-ppm
Kyslík 2 Podíl-ppm
Vlhkost 3 Podíl-ppm
Uhlovodíky 1 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 13 156
Plnicí tlak (bar) 300 300

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu W 30 x 2 CEN 1 - ISO 5145 č 30
Barevné označení lahve hnědá (RAL 8008)
Další informace
 

Helium 5.5, Plynný, zhuštěný

Helium 5.5

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,9995 Podíl-%
Označení Helium 5.5

Vedlejší složky

Dusík 2 Podíl-ppm
Kyslík 0,5 Podíl-ppm
Vlhkost 2 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,1 Podíl-ppm
Vodík 0,1 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 1,8 9,1 109,2
Plnicí tlak (bar) 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve hnědá (RAL 8008)
Další informace
 

Helium 6.0, Plynný, zhuštěný

Helium 6.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,9999 Podíl-%
Označení Helium 6.0

Vedlejší složky

Dusík 0,5 Podíl-ppm
Kyslík 0,2 Podíl-ppm
Vlhkost 1 Podíl-ppm
Vodík 0,1 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,1 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 1,8 9,1 109,2
Plnicí tlak (bar) 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve hnědá (RAL 8008)
Další informace
 

Helium 6.0, Plynný, zhuštěný, 300 bar

Helium 6.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,9999 Podíl-%
Označení Helium 6.0

Vedlejší složky

Dusík 0,5 Podíl-ppm
Kyslík 0,2 Podíl-ppm
Vlhkost 1 Podíl-ppm
Vodík 0,1 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,1 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 50 l
Obsah (m3) 13
Plnicí tlak (bar) 300

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu W 30 x 2 CEN 1 - ISO 5145 č 30
Barevné označení lahve hnědá (RAL 8008)
Další informace
 

Helium kapalné kryonádrže/Dewar, Kapalný, zmražený

Helium kapalné kryonádrže/Dewar

Kapalný, zmražený
Čistota
Označení Helium kapalné kryonádrže/Dewar
Druhy dodání Přepravní nádoby LHe izolované vakuem (Dewar)
Objem lahví/obalů 60 l
Obsah (kg) 7
( )

Vlastnosti dusivý
Připojení ventilu odsouhlasené systémy přenosu na použití a transportní nádobu Lhe
Barevné označení lahve žádné přepravní označení dle předpisů ADR
Další informace