Navigation überspringen
 

v ionizační detekci plamenů jako hořlavý plyn

Propan 2.5, Zkapalněný pod tlakem

Propan 2.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Propan 2.5

Vedlejší složky

Další uhlovodíky 5000 Podíl-ppm
Druhy dodání V nízkotlakých lahvích
Objem lahví/obalů 12 l 27 l 61 l
Obsah (kg) 5 11 25
Tlak páry (bar) 7,4 7,4 7,4

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Propan 3.5, Zkapalněný pod tlakem

Propan 3.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,95 Podíl-%
Označení Propan 3.5

Vedlejší složky

Další uhlovodíky 500 Podíl-ppm
Druhy dodání V nízkotlakých lahvích
Objem lahví/obalů 12 l 27 l 61 l
Obsah (kg) 5 11 25
Tlak páry (bar) 7,4 7,4 7,4

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Vodík 5.0, Plynný, zhuštěný

Vodík 5.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Vodík 5.0

Vedlejší složky

Kyslík 2 Podíl-ppm
Dusík 5 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 1,8 8,9 106,8 8,9 106,8
Plnicí tlak (bar) 200 200 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Vodík 6.0, Plynný, zhuštěný

Vodík 6.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,9999 Podíl-%
Označení Vodík 6.0

Vedlejší složky

Kyslík 0,5 Podíl-ppm
Dusík 0,5 Podíl-ppm
Vlhkost 0,5 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 1,8 8,9 106,8
Plnicí tlak (bar) 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 
 

v ionizační detekci plamenů jako oxidační prostředek

Kyslík 2.5, Plynný, zhuštěný

Kyslík 2.5

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Kyslík 2.5
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 5 l 10 l 20 l 50 l 12 x 50 l 20 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 1 2,1 4,2 10,6 127,2 4,2 10,6 127,2
Plnicí tlak (bar) 200 200 200 200 200 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve bílá (RAL 9010)
Další informace
 

Kyslík 2.5, Plynný, zhuštěný, 300 bar

Kyslík 2.5

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Kyslík 2.5
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 50 l 12 x 50 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 15,2 182,4 15,2 182,4
Plnicí tlak (bar) 300 300 300 300

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu W 30 x 2 CEN 7 - ISO 5145 č 32
Barevné označení lahve bílá (RAL 9010)
Další informace
 

Kyslík 2.5, Kapalný, zmražený

Kyslík 2.5

Kapalný, zmražený
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Kyslík 2.5

Vedlejší složky

Dusík + argon 5000 Podíl-ppm
Druhy dodání Pro stacionární nebo mobilní zásobovací zařízení

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu specifické dle zařízení
Barevné označení lahve žádné přepravní označení dle předpisů ADR
Další informace
 

Kyslík 6.0, Plynný, zhuštěný

Kyslík 6.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,9999 Podíl-%
Označení Kyslík 6.0

Vedlejší složky

Oxid uhličitý 0,1 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,1 Podíl-ppm
Vlhkost 0,5 Podíl-ppm
Dusík + argon 2 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 2,1 10,6 127,2
Plnicí tlak (bar) 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve bílá (RAL 9010)
Další informace
 

Kyslík 6.0, Kapalný, zmražený

Kyslík 6.0

Kapalný, zmražený
Čistota 99,9999 Podíl-%
Označení Kyslík 6.0

Vedlejší složky

Oxid uhličitý 0,1 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,1 Podíl-ppm
Vlhkost 0,5 Podíl-ppm
Dusík + argon 2 Podíl-ppm
Druhy dodání Pro stacionární nebo mobilní zásobovací zařízení

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu specifické dle zařízení
Barevné označení lahve žádné přepravní označení dle předpisů ADR
Další informace
 

Kyslík 3.5, Plynný, zhuštěný

Kyslík 3.5

Plynný, zhuštěný
EN ISO 14175
Čistota 99,95 Podíl-%
Označení Kyslík 3.5

Vedlejší složky

Vlhkost 40 Podíl-ppm
Dusík + argon 500 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 2,1 10,6 127,2 127,2
Plnicí tlak (bar) 200 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve bílá (RAL 9010)
Další informace
 

Kyslík 3.5, Plynný, zhuštěný, 300 bar

Kyslík 3.5

Plynný, zhuštěný
EN ISO 14175
Čistota 99,95 Podíl-%
Označení Kyslík 3.5

Vedlejší složky

Vlhkost 40 Podíl-ppm
Dusík + argon 500 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 50 l 12 x 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 15,2 182,4 182,4
Plnicí tlak (bar) 300 300 300

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu W 30 x 2 CEN 7 - ISO 5145 č 32
Barevné označení lahve bílá (RAL 9010)
Další informace
 

Kyslík 3.5, Kapalný, zmražený

Kyslík 3.5

Kapalný, zmražený
EN ISO 14175
Čistota 99,95 Podíl-%
Označení Kyslík 3.5

Vedlejší složky

Vlhkost 40 Podíl-ppm
Dusík + argon 500 Podíl-ppm
Druhy dodání Pro stacionární nebo mobilní zásobovací zařízení

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu specifické dle zařízení
Barevné označení lahve žádné přepravní označení dle předpisů ADR
Další informace
 

Kyslík 4.5, Plynný, zhuštěný

Kyslík 4.5

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,995 Podíl-%
Označení Kyslík 4.5

Vedlejší složky

Oxid uhličitý 0,2 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,5 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Dusík + argon 40 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 2,1 10,6 127,2
Plnicí tlak (bar) 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve bílá (RAL 9010)
Další informace
 

Kyslík 4.5, Kapalný, zmražený

Kyslík 4.5

Kapalný, zmražený
Čistota 99,995 Podíl-%
Označení Kyslík 4.5

Vedlejší složky

Oxid uhličitý 0,2 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,5 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Dusík + argon 40 Podíl-ppm
Druhy dodání Pro stacionární nebo mobilní zásobovací zařízení

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu specifické dle zařízení
Barevné označení lahve žádné přepravní označení dle předpisů ADR
Další informace
 

Kyslík 5.0, Plynný, zhuštěný

Kyslík 5.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Kyslík 5.0

Vedlejší složky

Oxid uhličitý 0,2 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,2 Podíl-ppm
Vlhkost 3 Podíl-ppm
Dusík + argon 10 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l 50 l
Obsah (m3) 2,1 10,6 127,2 10,6
Plnicí tlak (bar) 200 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve bílá (RAL 9010)
Další informace
 

Kyslík 5.0, Kapalný, zmražený

Kyslík 5.0

Kapalný, zmražený
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Kyslík 5.0

Vedlejší složky

Oxid uhličitý 0,2 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,2 Podíl-ppm
Vlhkost 3 Podíl-ppm
Dusík + argon 10 Podíl-ppm
Druhy dodání Pro stacionární nebo mobilní zásobovací zařízení

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu specifické dle zařízení
Barevné označení lahve žádné přepravní označení dle předpisů ADR
Další informace
 

Kyslík 5.5, Plynný, zhuštěný

Kyslík 5.5

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,9995 Podíl-%
Označení Kyslík 5.5

Vedlejší složky

Oxid uhličitý 0,1 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,2 Podíl-ppm
Vlhkost 1 Podíl-ppm
Dusík + argon 4 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l
Obsah (m3) 2,1 10,6
Plnicí tlak (bar) 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve bílá (RAL 9010)
Další informace
 

Kyslík 5.5, Kapalný, zmražený

Kyslík 5.5

Kapalný, zmražený
Čistota 99,9995 Podíl-%
Označení Kyslík 5.5

Vedlejší složky

Oxid uhličitý 0,1 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,2 Podíl-ppm
Vlhkost 1 Podíl-ppm
Dusík + argon 4 Podíl-ppm
Druhy dodání Pro stacionární nebo mobilní zásobovací zařízení

Vlastnosti podporující hoření
Připojení ventilu specifické dle zařízení
Barevné označení lahve žádné přepravní označení dle předpisů ADR
Další informace
 

Syntetický vzduch bez uhlovodíků, Plynný, zhuštěný

Syntetický vzduch bez uhlovodíků

Plynný, zhuštěný
Čistota
Označení Syntetický vzduch bez uhlovodíků
Složky
Kyslík 20,5 Podíl-%
Dusík Zbytek

Vedlejší složky

Uhlovodíky 0,1 Podíl-ppm
Oxid dusnatý + oxid dusičitý 0,1 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 2 10 120
Plnicí tlak (bar) 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti
Připojení ventilu 4CSN 07 8631 | (G 3/4)
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)
Další informace
 

Syntetický vzduch bez uhlovodíků, Plynný, zhuštěný, 300 bar

Syntetický vzduch bez uhlovodíků

Plynný, zhuštěný
Čistota
Označení Syntetický vzduch bez uhlovodíků
Složky
Kyslík 20,5 Podíl-%
Dusík Zbytek

Vedlejší složky

Uhlovodíky 0,1 Podíl-ppm
Oxid dusnatý + oxid dusičitý 0,1 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 13,6 163,2
Plnicí tlak (bar) 300 300

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti
Připojení ventilu W 30 x 2 CEN 7 - ISO 5145 č 32
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)
Další informace