Navigation überspringen
 

v plamenové fotometrii jako hořlavý plyn

Acetylen 2.6, Plynný, rozpuštěný v acetonu

Acetylen 2.6

Plynný, rozpuštěný v acetonu
Čistota 99,6 Podíl-%
Označení Acetylen 2.6

Vedlejší složky

Vlhkost 50 Podíl-ppm
Sloučeniny síry, fosforu a arzénu 5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 40 l 50 l
Obsah (kg) 1,6 6,3 10
( )

Vlastnosti při zahřívání s přístupem vzduchu/bez přístupu vzduchu výbušný , vysoce vznětlivý
Připojení ventilu CSN 07 8626 | (W 22 x 15,5 / 7,5)
Barevné označení lahve kaštanově hnědá (RAL 3009)
Další informace
 

Propan 2.5, Zkapalněný pod tlakem

Propan 2.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Propan 2.5

Vedlejší složky

Další uhlovodíky 5000 Podíl-ppm
Druhy dodání V nízkotlakých lahvích
Objem lahví/obalů 12 l 27 l 61 l
Obsah (kg) 5 11 25
Tlak páry (bar) 7,4 7,4 7,4

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Propan 3.5, Zkapalněný pod tlakem

Propan 3.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,95 Podíl-%
Označení Propan 3.5

Vedlejší složky

Další uhlovodíky 500 Podíl-ppm
Druhy dodání V nízkotlakých lahvích
Objem lahví/obalů 12 l 27 l 61 l
Obsah (kg) 5 11 25
Tlak páry (bar) 7,4 7,4 7,4

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Vodík 5.0, Plynný, zhuštěný

Vodík 5.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Vodík 5.0

Vedlejší složky

Kyslík 2 Podíl-ppm
Dusík 5 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 1,8 8,9 106,8 8,9 106,8
Plnicí tlak (bar) 200 200 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Vodík 6.0, Plynný, zhuštěný

Vodík 6.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,9999 Podíl-%
Označení Vodík 6.0

Vedlejší složky

Kyslík 0,5 Podíl-ppm
Dusík 0,5 Podíl-ppm
Vlhkost 0,5 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 1,8 8,9 106,8
Plnicí tlak (bar) 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace