Navigation überspringen
 

v atomové absorpční spektroskopii (AAS) jako plyn podporující hoření

Oxid dusný 2.5, Zkapalněný pod tlakem

Oxid dusný 2.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Oxid dusný 2.5

Vedlejší složky

Oxid dusnatý + oxid dusičitý 2 Podíl-ppm
Vlhkost 50 Podíl-ppm
Dusík + kyslík 4500 Podíl-ppm
Oxid uhličitý 300 Podíl-ppm
Oxid uhelnatý 5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l
Obsah (kg) 7,5 37,5
Tlak páry (bar) 45 45

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření , zdraví škodlivý
Připojení ventilu CSN 07 8630 | (G 3/8)
Barevné označení lahve modrá (RAL 5010)
Další informace
 

Oxid dusný 5.0, Zkapalněný pod tlakem

Oxid dusný 5.0

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Oxid dusný 5.0

Vedlejší složky

Dusík 5 Podíl-ppm
Kyslík 2 Podíl-ppm
Vlhkost 3 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 10 l
Obsah (kg) 7,5
Tlak páry (bar) 45

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření , zdraví škodlivý
Připojení ventilu CSN 07 8630 | (G 3/8)
Barevné označení lahve modrá (RAL 5010)
Další informace
 

Oxid dusný 1.8, Zkapalněný pod tlakem

Oxid dusný 1.8

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 98 Podíl-%
Označení Oxid dusný 1.8

Vedlejší složky

Oxid dusnatý + oxid dusičitý 2 Podíl-ppm
Vlhkost 67 Podíl-ppm
Oxid uhličitý 300 Podíl-ppm
Oxid uhelnatý 5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 2 l 3 l 10 l 50 l 50 l
Obsah (kg) 1,5 2,2 7,5 37,5 37,5
Tlak páry (bar) 45 45 45 45 45

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti podporující hoření , zdraví škodlivý
Připojení ventilu CSN 07 8630 | (G 3/8)
Barevné označení lahve modrá (RAL 5010)
Další informace
 
 

v atomové absorpční spektroskopii (AAS) jako hořlavý plyn

Acetylen 2.6, Plynný, rozpuštěný v acetonu

Acetylen 2.6

Plynný, rozpuštěný v acetonu
Čistota 99,6 Podíl-%
Označení Acetylen 2.6

Vedlejší složky

Vlhkost 50 Podíl-ppm
Sloučeniny síry, fosforu a arzénu 5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 40 l 50 l
Obsah (kg) 1,6 6,3 10
( )

Vlastnosti při zahřívání s přístupem vzduchu/bez přístupu vzduchu výbušný , vysoce vznětlivý
Připojení ventilu CSN 07 8626 | (W 22 x 15,5 / 7,5)
Barevné označení lahve kaštanově hnědá (RAL 3009)
Další informace
 

Propan 2.5, Zkapalněný pod tlakem

Propan 2.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,5 Podíl-%
Označení Propan 2.5

Vedlejší složky

Další uhlovodíky 5000 Podíl-ppm
Druhy dodání V nízkotlakých lahvích
Objem lahví/obalů 12 l 27 l 61 l
Obsah (kg) 5 11 25
Tlak páry (bar) 7,4 7,4 7,4

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Propan 3.5, Zkapalněný pod tlakem

Propan 3.5

Zkapalněný pod tlakem
Čistota 99,95 Podíl-%
Označení Propan 3.5

Vedlejší složky

Další uhlovodíky 500 Podíl-ppm
Druhy dodání V nízkotlakých lahvích
Objem lahví/obalů 12 l 27 l 61 l
Obsah (kg) 5 11 25
Tlak páry (bar) 7,4 7,4 7,4

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tlak páry na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Vodík 5.0, Plynný, zhuštěný

Vodík 5.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,999 Podíl-%
Označení Vodík 5.0

Vedlejší složky

Kyslík 2 Podíl-ppm
Dusík 5 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 1,8 8,9 106,8 8,9 106,8
Plnicí tlak (bar) 200 200 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 

Vodík 6.0, Plynný, zhuštěný

Vodík 6.0

Plynný, zhuštěný
Čistota 99,9999 Podíl-%
Označení Vodík 6.0

Vedlejší složky

Kyslík 0,5 Podíl-ppm
Dusík 0,5 Podíl-ppm
Vlhkost 0,5 Podíl-ppm
Uhlovodíky 0,5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 1,8 8,9 106,8
Plnicí tlak (bar) 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti vysoce vznětlivý
Připojení ventilu 2CSN 07 8631 | (W 21,8 LH)
Barevné označení lahve červená (RAL 3000)
Další informace
 
 

v atomové absorpční spektroskopii (AAS) jako oxidační prostředek

Syntetický vzduch bez uhlovodíků, Plynný, zhuštěný, 300 bar

Syntetický vzduch bez uhlovodíků

Plynný, zhuštěný
Čistota
Označení Syntetický vzduch bez uhlovodíků
Složky
Kyslík 20,5 Podíl-%
Dusík Zbytek

Vedlejší složky

Uhlovodíky 0,1 Podíl-ppm
Oxid dusnatý + oxid dusičitý 0,1 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 13,6 163,2
Plnicí tlak (bar) 300 300

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti
Připojení ventilu W 30 x 2 CEN 7 - ISO 5145 č 32
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)
Další informace
 

Syntetický vzduch bez uhlovodíků, Plynný, zhuštěný

Syntetický vzduch bez uhlovodíků

Plynný, zhuštěný
Čistota
Označení Syntetický vzduch bez uhlovodíků
Složky
Kyslík 20,5 Podíl-%
Dusík Zbytek

Vedlejší složky

Uhlovodíky 0,1 Podíl-ppm
Oxid dusnatý + oxid dusičitý 0,1 Podíl-ppm
Vlhkost 5 Podíl-ppm
Druhy dodání V ocelových lahvích a svazcích po 12 lahvích
Objem lahví/obalů 10 l 50 l 12 x 50 l
Obsah (m3) 2 10 120
Plnicí tlak (bar) 200 200 200

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se plnicí tlak na 288,15 K (15°C) a obsah na 288,15 K (15°C) a 1,013 bar.

Vlastnosti
Připojení ventilu 4CSN 07 8631 | (G 3/4)
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)
Další informace