Navigation überspringen
 

Osobní rozvoj

Rozdíl je v člověku!
 
Rozhodujícím předpokladem pro úspěch naší firmy jsou naši zaměstnanci. Proto Westfalen do jejich znalostí a kompetencí investuje. Naším cílem je jejich systematická podpora orientovaná na konkrétní potřeby. Pouze tak můžeme zvládnout výzvy budoucnosti.

Osobní rozvoj u společnosti Westfalen znamená, že máte k dispozici různé perspektivy a možnosti osobního rozvoje. Ať už se jedná o semináře z našeho katalogu celoživotního vzdělávání, který se každý rok nově zpracovává, nebo o individuální odborné vzdělávací programy, on-line tréninky nebo účast na našich programech pro osobní rozvoj: Využijte možnosti, které Vám na základě našeho modelu kompetencí a našich podnikových hodnot nabízíme.

Samozřejmě si můžete své další vzdělávání sestavit sám v úzké spolupráci s námi a sám si ho i organizovat. Kromě toho máte při každoročních schůzkách nadřízených pracovníků se zaměstnanci možnost vyjádřit své představy o individuálním rozvoji.