Navigation überspringen
 

Historie

Od 19.08.2010 je založena společnost Westfalen Gas s.r.o. jako šestá dceřiná společnost skupiny Westfalen AG se sídlem v Domažlicích.
 
Společnost Westfalen AG je rodinnou akciovou společností se sídlem v Münsteru, ve Vestfálsku. Založena v roce 1923, společnost Westflalen se vyvinula z regionálního prodejce na evropsky orientovanou společnost s dceřinými společnostmi v Belgii, Švýcarsku, Francii, Holandsku a Rakousku. Aktivity jsou členěny do obchodních oblastí plyn, zásobování energií a čerpací stanice. 
 
V listopadu 2010, otevřela společnost Westfalen Gas s.r.o. svůj plnicí závod v Měníně, na jihovýchodě republiky.

Těžiště v roce založení spočívalo v budování celorepublikové distribuční sítě pro zásobování zákazníků prostřednictvím partnerských subjektů a také v budování prvotřídního zákaznického servisu.

Dnes může společnost Westfalen Gas s.r.o. dodávat svým zákazníkům po celé republice chladiva, speciální i průmyslové plyny, jakož i potravinářské plyny a plyny používané při svařování a řezání, propan a pohonný plyn.