Navigation überspringen
 

Společnost

Firma Westfalen Gas s.r.o. byla založena v srpnu 2010 jako šestá zahraniční společnost skupiny Westfalen AG se sídlem v Münsteru.                                                                            

Těžiště činnosti tvořila nejdříve chladiva.  
 
Posléze se přidal prodej technických plynů, propanu, vysoce čistých plynů, speciálních plynů a potravinářských plynů.
 
Při volbě dalšího zahraničního stanoviště hovořila pro Čechy mimo jiné dobře vybudovaná silniční síť, dlouhá tradice coby průmyslové oblasti a v neposlední řadě také blízkost závodů a skladů v Německu.
 
Westfalen Gas s.r.o. disponuje díky mateřské společnosti, jakož i díky dceřiným společnostem kompletně samostatnou výrobou a plněním plynu.

Jádro obchodu společnosti Westfalen Gas s.r.o. spočívá v prodeji chladiv, plynů v lahvích a svazcích, v prodeji kryogenních plynů (bulk) a příslušenství, jakož i v realizaci rozvodných sítí.