Navigation überspringen
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Těší nás vaše návštěva na webových stránkách Westfalen Gas s.r.o.. Klademe velký důraz na důvěrné používání vašich osobních údajů, zejména se zohledněním aktuálně platných zákonných ustanovení. Pro splnění těchto požadavků jsme zavedli technická i organizační opatření pro zajištění, aby byly předpisy dodržovány.

V zásadě můžete naši webovou stránku také navštívit, aniž byste nám zanechali údaje o své osobě. K tomuto účelu musíte popřípadě provést nastavení prohlížeče který používáte. Zpracování údajů shromážděných na těchto webových stránkách se uskutečňuje výhradně k uvedeným účelům. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám, pokud to není nezbytné vzhledem k účelu nebo pokud jste k předání neposkytli souhlas.

Shromažďování a zpracování osobních údajů při návštěvě webové stránky

Při návštěvě této webové stránky jsou v rámci poskytování služeb automaticky protokolovány a zpracovávány následující údaje: Datum a čas vyvolání stránky, použitý prohlížeč (useragent), úspěch či neúspěch při vyvolání stránky (stav vyvolání), velikost přijatých a odeslaných údajů, doba relace.

Tyto údaje budou z technických důvodů zpracovávány k poskytování služeb podle potřeb a kromě toho mohou sloužit také k interním systémovým statistikám a statistikám používání. Přitom se však nejedná o údaje, z nichž lze odvodit osobu. Pokud jsou sestavovány statistiky pro uspořádání webové stránky podle potřeby, děje se tak s používáním pseudonymů.

Při návštěvě těchto webových stránek se někdy nasazují cookies. Cookies se ukládají ve vašem prohlížeči za účelem zvýšení kvality služeb. V případě používaných cookies se jedná o takzvané relační cookies, které po ukončení návštěvy automaticky ztratí svoji platnost a jsou smazány postupem nastaveným na vašem prohlížeči. Můžete nasazení cookies celkově zabránit provedením nastavení prohlížeče. Může to však vést k omezení rozsahu vašich funkcí.

Analýza a statistiky

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu k analyzování webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky. Informace o vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam jsou ukládány. V případě anonymizace IP na této webové stránce však Google vaši IP adresu v rámci členský zemí Evropské unie a dalších smluvních zemí Dohody o evropském hospodářském prostoru předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenášena celá IP adresa a tam je zkrácena. Na zakázku provozovatele této webové stránky Google tyto Informace použije k vyhodnocování používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb ve spojení s používáním webové stránky a internetu provozovateli webové stránky. IP adresu zprostředkovanou Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude Google spojovat s žádnými jinými údaji. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče. Upozorňujeme vás však, že v takovém případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce webové stránky. Kromě toho můžete shromažďování údajů vytvořených cookies vztahujících se k používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) ze strany Google a zpracování těchto údajů společností Google zabránit tím, že si stáhněte plugin prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu (tools.google.com/dlpage/gaoptout) a nainstalujete si jej.

Můžete shromažďování údajů ze strany Google Analytics zabránit klepnutím na následující odkaz. Bude nasezen op-out cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při následující návštěvě této webové stránky. Deaktivovat Google Analytics

Bližší informace p podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na adrese: www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme vás, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp“ pro zajištění anonymizovaného pořizování IP adres (tzv. IP-maskování).

UP: Auch zur Statistikerstellung und Analyse werden keine personenbezogenen Daten Intrexx-seitig gespeichert, erfasst, etc.; Statistiktools Intrexx - ggf. zu ergänzen sofern Nutzung, sonst:

Žádost o pracovní pozici online

Používání Westfalen Bewerbung Online (žádost o pracovní pozici ve Westfalen online) (www.westfalen-services.eu) se v zásadě uskutečňuje prostřednictvím bezpečného a zakódovaného propojení. Zabezpečené připojení můžete rozpoznat podle dodatku „https://“ a podle doloženého certifikátu SSL.

V rámci „Westfalen Bewerbung Online“ od vás potřebujeme následující osobní údaje: oslovení, jméno, příjmení, místo bydliště (ulice a číslo popisné, PSČ, obec, stát), telefonní číslo a e-mailovou adresu. Kromě toho od vás potřebujeme podle nabízené pozice další údaje, jako např. doklady o kvalifikaci. Můžete nám je poskytnout k dispozici na příslušném místě.

Údaje budou používány výhradně v rámci přijímacího řízení na vypsanou pozici, o kterou se ucházíte. Předávání třetím stranám se neuskutečňuje. Údaje k přijímacímu řízení budou zpracovávány v rámci Westfalen AG a popřípadě jejích dceřiných společností, podle nabídky konkrétní pozice, výhradně osobami pověřenými odpovědností za přijímací řízení. Pokud by měly být vámi zadané a k dispozici poskytnuté údaje použity k jiným účelům, je k tomu zapotřebí váš souhlas, který musí být zřetelně umístěn na příslušných místech.

Po ukončení přijímacího řízení budou vaše údaje u nás smazány, pokud nevzniknou zákonné doby uchovávání.

Používejte k žádosti o pracovní pozici náš online portám a neposílejte nám své dokumenty e-mailem, protože v případě e-mailu se obecně nejedná o bezpečnou komunikační cestu.

Objednávkový obchod, online kontaktní formuláře a cesty objednávání

Používání objednávkového obchodu  se v zásadě uskutečňuje prostřednictvím bezpečného a zakódovaného propojení. Zabezpečené připojení můžete rozpoznat podle dodatku „https://“ a podle doloženého certifikátu SSL.

Vámi uvedené údaje, jako je například jméno, zákaznické číslo, dodací adresa a e-mailová adresa jsou používány výhradně k obchodním účelům, vyřízení objednávky, kterou jste zadali u Westfalen AG a popřípadě u jejích dceřiných společností. O uvedených kontaktních údajích dostanete navíc vždy bezpečnostní datové listy.

Další zpracování nad rámec účelu používání jako prostředku pro splnění obchodního účelu se neuskutečňuje. Pokud by měly být údaje, které poskytnete k dispozici, použity k jiným účelům, je k tomu zapotřebí váš souhlas, který musí být zřetelně umístěn na příslušných místech.

Doba uchovávání se řídí podle zákonných lhůt o uchovávání  (činí 6 nebo 10 let).

Kontrola solventnosti

Při používání objednávkového obchodu se uskutečňuje v rámci zákonných ustanovení a se zohledněních ochrany osobních údajů popřípadě úvěrové hodnocení a kontrola vaší solventnosti s předáním nezbytných údajů.  

Newsletter

Pokud využijete možnost objednání newsletteru, musíte k tomu uvést pouze svoji e-mailovou adresu. Zadanou e-mailovou adresu používáme výhradně k zasílání objednaného newsletteru, abychom vám modli e-mailem pravidelně zasílat požadované informace.

Objednaný newsletter můžete kdykoli odříci. Pokyny a možnosti k zrušení zasílání newsletteru naleznete na konci každého e-mailu.

Pokud by měly být vámi zadané a k dispozici poskytnuté údaje použity k jiným účelům, je k tomu zapotřebí váš souhlas, který musí být zřetelně umístěn na příslušných místech.

Doba uchovávání údajů pro zasílání newsletteru trvá tak dlouho, dokud zasílání newsletteru s účinností do budoucnosti neodřeknete.

Právo na informace

Máte možnost získat informace o údajích, které Westfalen AG uchovává k vaší osobě, o jejich původu a účelu použití. Vašemu přání získat informace vyjdeme ochotně vstříc. Adresujte svoji písemnou žádost o informace našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje jsou uvedeny níže).

Oprava, smazání a námitka

Ochotně vyjdeme vstříc vašemu přání na opravu nebo smazání údajů uložených k vaší osobě, pokud neexistují zákonné doby uchovávání. Pokud není smazání údajů možné, uskuteční se namísto toho jejich zablokování.

Kromě toho jsou údaje uložené k vaší osobě pravidelně mazány, když uchovávání k danému účelu již není potřebné a smazání nebrání žádné zákonné lhůty pro uchovávání.

Změna podmínek

Vyhrazujeme si právo změnit Prohlášení o ochraně osobních údajů. Změna Prohlášení o ochraně osobních údajů se může uskutečnit z technických důvodů nebo z důvodů ochrany osobních údajů. Proto vás prosíme o respektování aktuální verze.

 

Informace podle čl. GDPR (platnost od 25. 5. 2018)

Upozornění na práva dotčených

Dotčená osoba má právo os odpovědné osoby požadovat potvrzení o tom, zda budou dotčené osobní údaje zpracovávány. Pokud tomu tak je, má právo na informace o těchto osobních údajích a na informace konkrétně uvedené v čl. 15 GDRP.

Dotčená osoba má právo od odpovědné osoby požadovat bez prodlení opravu dotřených nesprávných osobních údajů a popřípadě doplnění neúplných osobních údajů (čl, 16 GDRP).

Dotčená osoba má právo od odpovědné osoby požadovat, aby byly dotčené osobní údaje neprodleně smazány, pokud nastane jeden z důvodů konkrétně uvedených v čl. 17 GDRP, například pokud údaje již nejsou potřebné k danému účelu (právo na smazání), s výjimkou případů, když je to v rozporu se zákonnými lhůtami uchovávání nebo archivace.

Dotčená osoba má právo od odpovědné osoby požadovat omezení zpracování, pokud jsou dány předpoklady uvedené v čl. 18 GDRP, například pokud dotčená osoba podá námitku proti zpracování po dobu kontroly ze strany odpovědné osoby.

Dotčená osoba má právo požadovat, aby jí příslušné osobní údaje, poskytnuté odpovědné osobě, byly předány jiné odpovědné osobě (čl. 20 GDRP).

Dotčená osoba má právo z důvodů vyplývajících z její zvláštní situace kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají. Odpovědná osoba pak osobní údaje nebude nadále zpracovávat, s výjimkou případů, kdy lze doložit nutné důvody pro zpracování hodné ochrany, které převáží nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo pokud zpracování slouží k uplatňování, vykonávání nebo obhajování právních nároků (čl. 21 GDRP).

Každá dotčená osoba má právo si stěžovat u dozorového orgánu. Dotčená osoba může toto právo uplatňovat u dozorového orgánu členské země v jejím místě pobytu v místě pracoviště nebo v místě domnělého porušení.

Prosíme vás abyste se než se obrátíte se stížností na příslušný dozorový orgán pokusili záležitost vyjasnit s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů.