Navigation überspringen
 

Podmínky užívání

  1. Obrázky, které jsou nabízeny ke stažení, jsou zdarma k dispozici k redakčnímu použití v online i tištěných publikacích. Obrázky, které nejsou výslovně nabízeny ke stažení, se nesmí použít.
  2. Obrazový materiál se smí používat výlučně k redakčnímu zpracovávání zpráv o společnosti Westfalen. Využívání obrazového materiálu ke komerčním účelům není povoleno.
  3. Všechny fotografie jsou chráněny autorským právem. Jakékoliv úpravy jsou zakázané. Zakázáno je rovněž publikování fotografií v jiné souvislosti, než která odpovídá původnímu smyslu fotografií. Při použití našeho obrazového materiálu je vždy nutné použít odkaz na Copyright. Pokud není uvedeno jinak, platí následující: © Westfalen AG, Münster, www.westfalen-ag.de
  4. Fotografie se musí po využití smazat a nesmí se archivovat. V případě podezření na zneužití si vyhrazujeme právo učinit příslušné právní kroky. Z každého případu zveřejnění v tištěných médiích je třeba zaslat na níže uvedenou adresu zdarma jeden exemplář dokládající způsob použití. U zveřejnění online je třeba na níže uvedenou e-mailovou adresu odeslat odkaz.

Adresa pro exempláře dokládající způsob použití: Westfalen AG, Öffentlichkeitsarbeit (odd. práce s veřejností), 48136 Münster E-mail: presse@westfalen-ag.de