Navigation überspringen
 

Zpětný odběr a zpracování použitých chladiv

Halogenovaná chladiva - například R-134a, R-404A, R-407C, R-410A nebo R-507 - přispívají k skleníkovému efektu, když se dostanou do atmosféry. Chladiva s obsahem chloru jako R-22 disponují dodatečně potenciálem  narušujícím ozón.

Během provozu zařízení lze pravidelnými kontrolami vyloučit nekontrolované úniky chladiva. A i při opravách nebo vyřazování chladicích zařízení z provozu chrání odpovědná manipulace s provozními látkami před škodlivými vlivy na životní prostředí.


• Co se ale stane s použitými chladivy?
• Jak se provádí likvidace nebo zpracovávání?
• Kdo je za co odpovědný?
• Jaké zákony a jaká nařízení platí v Čechách a v EU?

V případě dotazů na téma recyklace se na nás obraťte na tel. čísle +420 379 42 00 42.