Navigation überspringen
 

Nové nařízení o F-plynech (ES) č. 517/2014

V listopadu 2012 předložila Evropská komise návrh na snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů.
 
Cílem této revize je dále redukovat emise fluorovaných skleníkových plynů. F-plyny mají být částečně nebo zcela nahrazeny jinými alternativami.

Níže jsme shrnuli nejdůležitější informace. Nezapomeňte, že se přitom jedná o návrh, který musí ještě odsouhlasit Evropský parlament a Evropská rada.

Postupná redukce množství HFKW ("Phase-Down")
 
Dojde k postupné redukci (tzv. "scénář Phase-Down"), množství HFKW, které lze vypouštět na území EU.

Základem jsou celková průměrná množství vyráběná a na území EU vypouštěná v letech 2008 až 2011, vyjádřeno ekvivalentem CO2.

Zákazy uvolňování do oběhu (článek 9, odstavec 1, dodatek III):
 
od 01.01.2015:
 •
domácí chladicí a mrazicí přístroje (tzv. bílé zboží) s GWP ≥ 150
 
od 01.01.2017:
 • chladicí a mrazicí přístroje pro průmyslové použití (hermeticky uzavřené)             s GWP ≥ 2500

od 01.01.2020:
• chladicí a mrazicí přístroje pro průmyslové použití (hermeticky uzavřené)              s GWP ≥ 150
• mobilní chladicí zařízení (hermeticky uzavřené) s GWP ≥ 150
• zákaz údržby a oprav chladicích zařízení s chladivy GWP ≥ 2500 (u zařízení s plněným množstvím ≥5.000 kg ekvivalentu CO2)

Z toho vyplývá, že chladiva s hodnotou GWP ≥2500 (mimo jiné R-404A, R-507, R-422A a R-422D) už nebudou hrát příliš velkou roli. Jako alternativa přichází v úvahu:

R-407A hodnota GWP: 2107       R-407F hodnota GWP: 1824

Na významu budou stále více získávat také nová chladiva na bázi HFO s nízkou hodnotou GWP, hořlavá chladiva a R-744 (CO2).

Kontroly těsnosti:
 
"Provozovatelé zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny s potenciálem skleníkového efektu, který odpovídá pěti tunám CO2, a nejsou součástí pěny, zajistí, že bude zkontrolována těsnost zařízení." Článek 3, odstavec 1.

Zařízení od 5 tun ekvivalentu CO2 (hermeticky uzavřené systémy od 10 tun ekvivalentu CO2)
• 1 x za 12 měsíců

Příklady 5 tun ekvivalentu CO2:
• R-404A: 5.000 (ekvivalent CO2) / 3.922 (hodnota GWP) = 1,27 kg
• R-134a: 5.000 (ekvivalent CO2) / 1.430 (hodnota GWP) = 3,50 kg

 
Zařízení od 50 tun ekvivalentu CO2:
• 1 x za 6 měsíců
 
Zařízení od 500 tun ekvivalentu CO2:
• 1 x za 3 měsíce
 
V případě dotazů jsme Vám rádi k dispozici.
 
Tel.: (+420) 379 42 00 42