Navigation überspringen
 

Chladiva

Perfektně připravená jako kompletní dodávka: chladiva a vše co k nim patří.
 
Již od začátku devadesátých let dodává společnost Westfalen chladiva, která nepoškozují ozónovou vrstvu. Dnes patří firmy v naší skupině k vedoucím poskytovatelům ve střední Evropě.

Od roku 2010 se naše chladiva vyrábí i v tuzemsku, v našem plnicím závodě v Měníně, v jihovýchodních Čechách.

Spojení šetrného přístupu k životnímu prostředí a hospodárnosti v praxi je jednou z největších výzev naší doby. To dokládají i pokračující změny na všech úrovních trhu s chladivy. Proces změn v myšlení klade vysoké nároky na všechny účastníky trhu: Kde je ten společný jmenovatel ekologické a ekonomické nezávadnosti?
 
Westfalen Vás podporuje při zajištění budoucnosti. S excelentním sortimentem chladiv, zvláště pak rozsáhlou nabídkou servisu a poradenství. To Vám zajistí náskok v konkurenčním boji.

Produktová paleta: Vždy to správné chladivo

Naše produktová paleta zahrnuje kompletní program chladiv pro normální a hluboké chlazení/mražení, pro klimatizaci budov a vozidel, jakož pro speciální aplikace - i v extrémních teplotních rozmezích. Vedle syntetických patří do výrobního programu také přírodní chladiva a chladící solné roztoky (teplonosná média).

Více k tomu v našem programu chladiv

Ověřený a ššetrný k žživotnímu prostředí: NṚ systém zpětného odběru
 
Ve zpětném odběru použžitých chladiv byl u společnosti Westfalen vytvořen pokrokový systém, který nejen žže vyhovuje vššem zákonným požžadavkům, ale přispívá také k ššetrnému nakládání se zdroji.

Více k tomu v oddíle Zpětný odběr použžitých chladiv

Teplonosné médium Antifrogen®: komplexní ochrana v tepelném a chladicím okruhu
 
Výrobky ze skupiny značky Antifrogen® nabízí pro kažždé použžití perfektní protizámrazovou ochranu a vynikající antikorozní vlastnosti.

Více k tomu v oddíle Teplonosná média